PSD2 - od 14 września wprowadziliśmy zmiany

Co to jest PSD2?


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, czyli tzw. Dyrektywa PSD2 (z ang. Payment Services Directive 2 ) została zaimplementowana do polskiego prawa poprzez nowelizację Ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2017 poz. 1075).

why2

Jakie zmiany wprowadza PSD2?


 • Mniejszą odpowiedzialność płatnika za nieautoryzowane transakcje, zgodnie z art. 46 ust. 2 Ustawy o usługach płatniczych.
  Odpowiedzialność za transakcje wykonane bez Twojej zgody np. w wyniku zgubienia lub kradzieży karty została ograniczona do kwoty 50 Euro (wcześniej 150 Euro).

 • Skrócony czas rozpatrywania reklamacji klientów, zgodnie z art. 15a Ustawy o usługach płatniczych.
  Termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację w zakresie usług płatniczych został skrócony do 15 dni roboczych, w szczególnych przypadkach maksymalnie w ciągu 35 dni roboczych.

 • Wzrost bezpieczeństwa płatności poprzez silne uwierzytelnianie klienta, zgodnie z art. 32i Ustawy o usługach płatniczych.

  Zgodnie z zapisami Dyrektywy PSD2, określone operacje muszą spełnić wymóg tzw. silnego uwierzytelnienia (SCA, z ang. Strong Customer Authentication). Oznacza to dwuetapowy proces weryfikacji tożsamości klienta w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów (składników) należących do kategorii: wiedza - coś, co wie wyłącznie użytkownik np. PIN, posiadanie - coś, co posiada wyłącznie użytkownik np. karta SIM, push, SMS, cechy klienta - coś, czym jest użytkownik np. biometria, odcisk palca

  Dowiedz się więcej →
  Po uzyskaniu Twojej zgody na świadczenie usługi płatniczej, wymagana jest dwuetapowa weryfikacja w kanałach bankowości elektronicznej przez co najmniej dwa elementy spośród kategorii:
  • wiedza (informacje znane tylko Tobie np. hasło, PIN),
  • posiadanie (coś, do czego tylko Ty masz dostęp np. telefon, token, karta płatnicza),
  • cecha klienta (np. dane biometryczne)
 • Zmianę sposobu płatności za przelewy zagraniczne na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Islandia, Norwegia, Lichtenstein i Szwajcaria), zgodnie z art. 37a Ustawy o usługach płatniczych.
  Podział kosztów między zleceniodawcę i odbiorcę przelewu – zarówno płatnik, jak i odbiorca ponoszą opłaty określone w umowie zawartej przez każdego z nich ze swoim dostawcą.

 • Usługi płatnicze w ramach otwartej bankowości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7,8 Ustawy o usługach płatniczych.
 

visualCo zmiany w zakresie bezpieczeństwa oznaczają dla Ciebie?Większe bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej 

I . Zmiana logowania do bankowości internetowej →

II. Zmiana aktywacji bankowości elektronicznej (pierwsze logowanie) →

III. Odblokowanie bankowości internetowej (logowanie po odblokowaniu dostępu)→

IV. Potwierdzenie operacji w aplikacji mobilnej→

V. Skrócenie czasu nieaktywności w bankowości elektronicznej→

VI. Zmiana w Szybkiej płatności BLIK→

 

Większe bezpieczeństwo płatności kartą

I. Zmiana sposobu zabezpieczenia płatności kartą w internecie→

II. Dodatkowe zabezpieczenie kodem PIN płatności kartą w terminalu→

III. Dodatkowe zabezpieczenie kodem PIN wpłat gotówkowych we wpłatomacie→