O Alior Banku

Kadra menedżerska Alior Banku posiada gruntowną wiedzę i bogate doświadczenie związane z wieloletnią pracą w sektorze polskich instytucji finansowych.

Zarząd Banku:

katarzyna_sulkowska Katarzyna Sułkowska - Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezes Zarządu

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie jako pracownik w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń. W latach 1998-2001 pracowała w Citibank Polska gdzie pełniła funkcję naczelnika w Departamencie Windykacji. Lata 2002-grudzień 2007 to okres pracy w Banku BPH S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Departamentem Windykacji Detalicznej. W tym czasie przeprowadziła proces połączenia dwóch struktur windykacyjnych BPH i PBK, wdrożyła nowe podejście procesowe oraz wspierający proces system informatyczny. Przeprowadziła również jedną z pierwszych pakietowych sprzedaży wierzytelności. Od stycznia 2008 do listopada 2011 Katarzyna Sułkowska kierowała Obszarem Ryzyka Kredytowego w Alior Bank S.A. odpowiadając za przygotowanie i stworzenie polityki kredytowej, założeń produktowych oraz metodologicznych, zaprojektowanie oraz wdrożenie procesów analizy kredytowej, monitoringu i windykacji jak również zbudowanie organizacji niezbędnej do realizacji zadań. W grudniu 2011 Rada Nadzorcza Alior Bank S.A. powołała Katarzynę Sułkowską na Wiceprezesa Zarządu.

filip_gorczyca Filip Gorczyca - Wiceprezes Zarządu

Od 2016 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Działalności Inwestycyjnej w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał za proces pierwszej oferty publicznej zakończony debiutem na Giełdzie w Sztokholmie w maju 2017 r. W latach 2004-2016 pracował w międzynarodowej firmie doradczej PwC, gdzie od 2011 r. jako wicedyrektor odpowiadał za usługi w zakresie rynków kapitałowych i raportowania finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmował się także badaniem sprawozdań finansowych oraz świadczeniem usług doradczych w zakresie sprawozdawczości finansowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA. Absolwent programu menedżerskiego na Harvard Business School oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej.

Sylwester GrzebinogaSylwester Grzebinoga - Wiceprezes Zarządu

Przed powołaniem w skład zarządu Alior Bank S.A., zajmował stanowisko Dyrektora Wykonawczego w PKN ORLEN S.A. Posiada długoletnie doświadczenie w rozstrzyganiu sporów gospodarczych w sądach. W latach 1999 – 2008 sprawował urząd Sędziego Sądu Rejonowego w Krakowie, w latach 2006 – 2008 oddelegowany do orzekania w Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. W okresie sprawowania urzędu sędziego specjalizował się w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada również uprawnienia notarialne. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i aplikacji sądowej przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Nowy członek Zarządu będzie miał rolę wiodąca w zakresie funkcji prawnej, bezpieczeństwa oraz zgodności regulacji banku z obowiązującym prawem.

Marcin Jaszczuk - Wiceprezes Zarządu

Posiada 14-letnie doświadczenie w sektorze finansów. Od 2014 r. pracuje w PZU, gdzie odpowiada za obszar za współpracę z instytucjami finansowymi i spółkami grupy PZU. Wcześniej był również Wiceprezesem spółki Saski Partners, specjalizującym się w finansach korporacyjnych. W swojej karierze zawodowej był też związany z Eurus Capital, JP Morgan, Deloitte oraz Haxeline, i zajmował się analizą biznesową. Jaszczuk w 2007 r. ukończył Uniwersytet Łódzki, uzyskując dyplom z ekonometrii.

urszula_krzyzanowska Urszula Krzyżanowska-Piękoś - Wiceprezes Zarządu

Z Alior Bankiem związana od 2008 roku. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w bankowości na stanowiskach managerskich. Ostatnio pełniła rolę Dyrektora Zarządzającego Departamentem Sprzedaży. Pracę dla Alior Banku rozpoczęła tworząc struktury sprzedaży w województwie mazowieckim na stanowisku Dyrektora Makroregionu, odpowiadając za segment klienta indywidualnego i biznesowego. Następnie objęła rolę Dyrektora Departamentu Sprzedaży. Pełniła wiodącą rolę w strategicznych projektach Banku, m. in: wdrożyła nowatorski model zarządzania siecią sprzedaży oparty na modelach geolokalizacyjnych; stworzyła struktury zarządzania siecią sprzedaży dla segmentu klienta biznesowego; wdrożyła unikalne na rynku europejskim rozwiązania w zakresie sprzedaży produktów bankowych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Pełniła rolę lidera w projektach fuzyjnych Banku odpowiadając za skuteczne wdrożenie strategii, restrukturyzację i reorganizację obszarów swojej odpowiedzialności. Przed dołączeniem do Alior Banku pracowała w Banku BPH, karierę w bankowości rozpoczęła w Banku Pekao SA, w obu instytucjach odpowiadała za zarządzanie sprzedażą. Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła kilka biznesowych kierunków studiów podyplomowych m. in. na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, w Państwowej Akademii Nauk, Harvard Business Review. Uzyskała dyplom MBA w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University, Chicago USA.

celina_waleskiewicz Celina Waleśkiewicz - Wiceprezes Zarządu

Jest dyrektorem generalnym Pionu Fuzji i Kanałów Elektronicznych Alior Banku. Funkcję tę sprawuje od stycznia 2016 r. i w jej ramach odpowiada za wdrożenie nowej bankowości internetowej i mobilnej oraz pracę departamentów: sprzedaży internetowej oraz fuzji. Od początku kariery zawodowej jest związana z sektorem finansowym, a z bankowością już od ponad 20 lat. Posiada rozległe doświadczenie menadżerskie w tworzeniu i rozwoju usług bankowych, zarządzaniu operacjami i sprzedażą – zdobywała je m.in. w Alior Banku, w którym pracuje od 2007 r. Celina Waleśkiewicz była odpowiedzialna za przeprowadzenie fuzji Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH oraz z Meritum Bankiem. Nadzorowała też wdrożenie projektu współpracy z T-Mobile, a następnie była dyrektorem oddziału T-Mobile Usługi Bankowe. W latach 2012 – 2013 zajmowała stanowisko dyrektora Obszaru Nowej Bankowości Alior Banku zarządzając zespołem 500 pracowników. W ramach swoich obowiązków nadzorowała m.in. projekt Alior Sync, czyli wyróżniony wieloma nagrodami pierwszy w pełni wirtualny polski bank. Pomiędzy 2008 a 2012 r. była dyrektorem liczącego 300 pracowników Obszaru Bankowości Elektronicznej. Do jej zadań należał rozwój bankowości internetowej i mobilnej, call center i CRM Alior Banku oraz implementacja i monitoring wielokanałowych kampanii sprzedażowych. Na etapie powstawania Alior Banku odpowiadała także za sformułowanie wymagań biznesowych i wdrożenie zintegrowanych kanałów sprzedaży i obsługi klienta. Była również zaangażowana w tworzenie i realizację wielu innych innowacyjnych projektów Alior Banku. W latach 2002 – 2007 pracowała dla Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. Jako dyrektor Departamentu e-Banking nadzorowała dystrybucję produktów i usług przez internet oraz call center, wdrażanie narzędzi wsparcia sprzedaży w kanałach elektronicznych oraz zarządzanie kontaktami z klientami w środowisku wielokanałowym. Wcześniej na stanowisku dyrektora Departamentu Sprzedaży Alternatywnej odpowiadała m.in. za alianse sprzedażowe, programy lojalnościowe i co-brandingowe, implementację nowych rozwiązań wielokanałowych dla klientów detalicznych oraz nowego systemu bankowości internetowej. Jako dyrektor Biura e-Bank zajmowała się rozwojem bankowości internetowej oraz ulepszaniem jej funkcjonalności. W latach 2000 – 2002 była zastępcą dyrektora Bankowego Centrum Kart w Powszechnym Banku Kredytowym. Do jej zadań należał nadzór nad rozwojem i wdrażaniem nowych produktów oraz organizacją procesów kartowych. Z kolei w Banku Austria Creditanstalt Poland SA była Dyrektorem Departamentu Kart i Czeków. Odpowiadała za operacje kartami, rozwój i implementację regulacji i procedur, nowych produktów oraz kooperację z organizacjami płatniczymi. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w PolCard SA, gdzie pracowała od 1993 do 1998 r. Celina Waleśkiewicz jest absolwentką Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także Executive MBA University of Minnesota, Carlson School of Management i Szkoły Głównej Handlowej.

 

Rada Nadzorcza:

Tomasz Kulik - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Do chwili powołania do Zarządu PZU SA był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-20 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. Był również członkiem Zarządu TFI PZU (w przeszłości także PZU Asset Management) nadzorującym obszar finansów, ryzyka, operacji i IT. Kierując pracami Zarządu TFI PZU odpowiadał również za obszar korporacyjny. Posiada wieloletnie doświadczenia w pracy w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych. Absolwent SGH. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants. Przez większość kariery związany z Grupą Aviva (d.Commercial Union). Pan Tomasz Kulik jest jednocześnie dyrektorem finansowym w Grupie Kapitałowej PZU.

 

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (niezależna) - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jest związana od 1995 r. ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie zdobywała kolejne stopnie naukowe. Profesor zwyczajny w Instytucie Finansów SGH, w którym kieruje Zakładem Systemu Finansowego. Jest uznaną specjalistką z zakresu analizy działalności banków, ryzyka bankowego, sieci bezpieczeństwa finansowego oraz kryzysów finansowych i restrukturyzacji banków. Od ponad 20 lat związana z praktyką gospodarczą, w tym od połowy 2007 roku jako członek rad nadzorczych. Jest autorką i współautorką ponad 130 publikacji naukowych z zakresu bankowości i rynku usług finansowych oraz uczestniczką krajowych i zagranicznych projektów badawczych.

Dariusz Gątarek (niezależny)

Ukończył matematykę stosowaną na Politechnice Warszawskiej w roku 1981, jest doktorem habilitowanym nauk technicznych w specjalności automatyka. Dariusz Gątarek spędził 18 lat w wielu instytucjach finansowych i doradczych w Polsce, Anglii i Niemczech takich jak BRE Bank, Societe Generale, Glencore, UniCredit, Deloitte i NumeriX zajmując się wyceną instrumentów finansowych i zarządzaniem ryzykiem. W latach 2008-2010 pracował też jako doradca prezesa NBP. Jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Badań Systemowych PAN. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny finansów i częstym prelegentem na konferencjach w wielu krajach świata.

Prof. nadzw. dr hab. Eligiusz Krześniak

doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat w Warszawie, profesor na Uczelni Łazarskiego. Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował także na wydziale prawa Philipps-Universität w Marburgu oraz Rheinische – Wilhelms – Universität w Bonn jak również na State University of North Carolina w Charlotte. Absolwent Akademii Psychologii Przywództwa oraz Szkoły Mentorów w ramach Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor kilku książek prawniczych oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w prasie i wydawnictwach prawniczych. Partner zarządzający (od 2017 roku) kancelarii Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp. k. stanowiącej część globalnej firmy prawniczej. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu fuzji i przejęć jak również własności intelektualnej oraz kierowania kompleksowymi negocjacjami. Od lat wskazywany jako wiodący prawnik w Polsce w międzynarodowych rankingach Chambers Europe i Legal 500 oraz corocznym rankingu dziennika Rzeczpospolita. W poprzednich latach pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PKO Bank Polski S.A. oraz członka rady nadzorczej PZU S.A. Mec. Krześniak pełnił również funkcje arbitra bocznego, jedynego lub przewodniczącego w wielu postępowaniach arbitrażowych w ramach dwóch wiodących sądów arbitrażowych w Polsce - sądzie arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz sądzie arbitrażowym Konfederacji Lewiatan. Rozstrzygał także międzynarodowe spory handlowe w ramach arbitrażu ad hoc.

Sławomir Niemierka

To Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów Podyplomowych Prawa i Ekonomii Unii Europejskiej oraz Harvard Business School.Posiada uprawnienia radcy prawnego. Autor i współautor licznych publikacji dotyczących prawa finansowego i nadzoru bankowego. W latach 1994-2007 wykładowca studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk, na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Finansów. Wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego - Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, gdzie przez osiem lat kierował Biurem Inspekcji, odpowiedzialnym za czynności kontrolne w bankach, oddziałach banków zagranicznych i instytucji kredytowych w Polsce, w tym w szczególności systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnę

Maciej Rapkiewicz

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe z ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, MBA Finance & Insurance na Politechnice Łódzkiej / Illinois State University a także studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii w Instytucie Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1998-2006 zatrudniony w PZU SA, od stycznia 2004 roku do kwietnia 2006 roku na stanowisku Naczelnika Wydziału Regresów i Składki Zaległej w Biurze Windykacji. Od kwietnia 2006 roku do listopad 2006 roku Prezes Zarządu ŁSSE S.A. Następnie od listopada 2006 roku do sierpnia 2009 roku Wiceprezes Zarządu (do lutego 2008 roku – Członek Zarządu) TFI PZU SA. Od stycznia 2010 roku do marca 2010 roku Dyrektor Biura Finansów TVP S.A. Od listopada 2011 roku do czerwca 2015 roku Członek Zarządu Instytutu Sobieskiego. Od października 2009 roku prowadzi własną działalności gospodarczą Maciej Rapkiewicz Consulting, specjalizując się przede wszystkim w doradztwie biznesowym: zarządzanie finansami, w tym: płynnością, ryzykiem, kosztami, optymalizacją finansową (w tym doradztwo przy uzyskaniu zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej), przygotowywaniem analiz z zakresu finansów, oceny skutków regulacji (OSR) oraz przygotowaniem projektu sekurytyzacji należności podmiotów sektora finansowego (głównie banki oraz zakłady ubezpieczeń non-life). Od września 2015 roku do marca 2016 roku Członek Rady Nadzorczej Morizon S.A. - spółki notowanej na New Connect. Od lutego 2016 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Invest sp. z o.o. Do lutego 2016 roku był członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sochaczewie (od lutego 2015 roku jako Wiceprzewodniczący). Od lipca 2015 roku do marca 2016 roku pracownik Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., w marcu 2016 roku powołany na stanowisko Członka Zarządu PZU SA.

Paweł Szymański (niezależny)

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego z silnym ukierunkowaniem na obszar finansów oraz restrukturyzację i zarządzanie kosztami przedsiębiorstw. Sprawował funkcje prezesa zarządu oraz CFO w największych krajowych i regionalnych koncernach. Posiada również wiedzę i doświadczenie w zakresie funduszy private equity oraz doradztwa transakcyjnego. Kompetencje menedżerskie łączy z szeroką wiedzą na temat globalnych rynków finansowych, zdobytą w największych bankach inwestycyjnych zarówno w Warszawie jak i Londynie. W latach 1994-1996 pracował jako analityk w Wood and Company. Od 1997 do 2000 był analitykiem a następnie pełnił funkcję Assistant Director w Dziale Analiz Schroder Securities. W latach 2000 – 2003 był Dyrektorem Działu Analiz Schroder Salomon Smith Barney. Od 2003 do 2004 był prezesem Domu Maklerskiego Banku Handlowego. Pomiędzy 2004 a 2007 był Członkiem Zarządu oraz CFO PKN Orlen SA. Od 2007 do 2008 pełnił funkcję CFO CTL Logistics Sp. z o.o. W latach 2010 – 2013 pełnił funkcję CFO a następnie Prezesa Zarządu Ruch SA. Od 2014 do 2015 był CFO, a następnie Prezesem Zarządu Netia SA. Od 2008 jest również Executive Partner i Członkiem Zarządu ICENTIS Capital. Był członkiem szeregu rad nadzorczych, w tym ACE European Group Limited Sp. z o.o., Polkomtel SA, Anwil SA (Przewodniczący). Od 2013 r. jest również członkiem rady nadzorczej Ruch SA.

Więcej informacji o Alior Banku znajdziesz na www.aliorbank.pl