Więcej informacji

Kredyt w rachunku bieżącym dedykujemy Klientom firmowym T-Mobile PL, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz:

  • prowadzą księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub pełnych ksiąg rachunkowych,
  • prowadzą działalność na terenie RP, zgodnie z przepisami prawa polskiego, przez osobę posiadającą status rezydenta RP,
  • nieprzerwanie działają na rynku od co najmniej 12 miesięcy.