VAT Split Payment

Split payment to mechanizm podzielonej płatności, który wszedł w życie 1 lipca 2018 r. wraz z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Polega on na tym, że zgodnie z dyspozycją kupującego przekazywana przez niego kwota brutto zostanie przez bank podzielona na dwie części:

  • kwotę netto, która zostanie zaksięgowana na rachunku rozliczeniowym dostawcy,
  • kwotę podatku VAT, która zostanie zaksięgowana na rachunku VAT.
Kupujący, który chce skorzystać z podzielonej płatności wybiera przelew o nazwie „split payment”.
 
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o podatku od towarów i usług, od 1 lipca 2018 r. bank otwiera automatycznie każdemu przedsiębiorcy jeden rachunek VAT. Na wniosek klienta bank może otworzyć więcej takich rachunków.
 
 

Cechy rachunku VAT

Rachunek VAT może zostać otwarty do rachunków rozliczeniowych firmy prowadzonych w PLN np. do:
  • rachunku bieżącego,
  • rachunku pomocniczego,
  • rachunku lokacyjnego.

Środki zgromadzone na rachunku VAT są własnością klienta i mogą zostać przeznaczone wyłącznie na:

  • zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego,
  • zapłatę kontrahentom kwoty będącej równowartością podatku VAT,
  • przelew środków na inny rachunek VAT tego samego przedsiębiorcy w tym samym banku.

Widoczność rachunku VAT

Na kaflu rachunku podstawowego, pomocniczego w PLN została dodana informacja o tym, że do rachunku jest podpięty rachunek VAT, informacja ta jest prezentowana w formie salda rachunku VAT połączonego z danym rachunkiem:

w1split

 

Na liście rachunków utworzona została sekcja „konta VAT” w której pokazywane są rachunki VAT:

2split

 

Szczegółowy opis mechanizmu dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów.