ubezpieczenie

Ubezpieczenie na życie

W ramach pożyczki online możesz skorzystać z ubezpieczenia gwarantującego poczucie bezpieczeństwa dla Ciebie oraz Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Dzięki współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA, proponujemy ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzeb. Zakres ochrony ubezpieczeniowej:
 
  • zgon,
  • zgon w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku,
  • Inwalidztwo (polegające na wystąpieniu: Całkowitej Trwałej Niezdolności do Pracy albo Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu; przy czym po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65. roku życia odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Inwalidztwa ulega ograniczeniu wyłącznie do wystąpienia u Ubezpieczonego Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu).

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia.