logo500plus

Rodzina 500+

T-Mobile Usługi Bankowe umożliwia Klientom składanie wniosków Rodzina 500 + w systemie bankowości internetowej

 • wniosek dostępny wyłącznie dla Klientów zidentyfikowanych w oddziale,1
 • możliwość złożenia wniosku tylko w systemie bankowości internetowej,
 • możliwość złożenia wniosku także na pierwsze dziecko,
 • wniosek na kolejny okres świadczeniowy 1.07.2019r. -31.05.2021 r.

 

Zmiany w programie od 1 lipca 2019 r.

Świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko, niezależnie od kryterium dochodowego.

 • Żeby otrzymać świadczenie na nowych zasadach, złóż wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. – zyskasz gwarancję, że otrzymasz wyrównanie od lipca. Jeżeli złożysz wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie naliczane od momentu złożenia wniosku.
 • Jeżeli masz przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., złóż od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Otrzymasz wtedy od 1 lipca prawo do świadczenia na dziecko (na które obecnie nie pobierasz 500 +), a od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
 • Nie musisz załączać dokumentów dotyczących dochodów ani dokumentów potwierdzających ustalenie alimentów (w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dzieci).
Informację o przyznaniu świadczenia otrzymasz na swój adres e-mail (jeżeli nie masz skrzynki e-mail, informację o przyznaniu świadczenia możesz odebrać osobiście w urzędzie).

Okres przyznania świadczenie ulega wydłużeniu do 31 maja 2021 roku –  brak konieczności ponownego składnia wniosków o świadczenie w 2020 roku.

 

Kiedy złożyć wniosek?

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.
 • W przypadku nowonarodzonego dziecka rodzice będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeśli dochowają terminów świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Uwaga: zmiana ta, dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.
Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Organ prowadzący w gminie, który rozpatruje wnioski, może wypłacać przyznane świadczenia wcześniej.

WAŻNE: Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 

Rola banku

 • T-Mobile Usługi Bankowe umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
 • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu.

 

1 Jeśli Twoja tożsamość nie została jeszcze zweryfikowana w placówce Banku, możesz to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału