Restrukturyzacja zobowiązań

Restrukturyzacja, czyli pomoc Klientom w przypadku trudności finansowych poprzez zmianę warunków umowy.

Wychodząc naprzeciw Klientom, T-Mobile Usługi Bankowe daje możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zobowiązań.

O jaką pomoc można wnioskować:

  • zawieszenie pełnej raty kapitałowo- odsetkowej;
  • czasowe lub stałe zmniejszenie raty miesięcznej;
  • konsolidacja zobowiązań T-Mobile Usługi Bankowe;
  • zamiana kredytu odnawialnego (ROR, LOR, karta kredytowa) na kredyt ratalny.


W tym celu należy wypełnić wniosek o restrukturyzację  przesłać go listownie na adres Banku.

Pobierz wzór wniosku


Informujemy, że zawarcie umowy restrukturyzacyjnej możliwe jest jedynie po ponownej analizie finansowej (zbadanie zdolności kredytowej) Klienta i wydaniu przez Alior Bank decyzji pozytywnej.

Decyzja zostanie wydana w terminie 30 dni od wpływu wniosku do Banku. Informacja o decyzji zostanie przekazana telefonicznie lub listownie. W związku z tym prosimy o aktualizację danych teleadresowych.