Reklamacje

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez T-Mobile Usługi Bankowe

Jak można złożyć reklamację?

Reklamację można złożyć

 

  • Telefonicznie za pośrednictwem infolinii - 19506
  • Poprzez bankowość internetową
  • Listownie – przesyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi Bankowe, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa