Reklamacje

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez T-Mobile Usługi Bankowe

Jak można złożyć reklamację?

Reklamację można złożyć:

  • W dowolnej placówce T-Mobile Usługi Bankowe. Nie ma znaczenia, w jakim oddziale prowadzony jest Twój rachunek. Reklamacja może być zgłoszona bankierowi zarówno ustnie jak i pisemnie.
  • Telefonicznie za pośrednictwem infolinii - 19506.
  • Poprzez bankowość internetową
  • Listownie – przesyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi Bankowe, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa