Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO ALIOR BANKU S.A.

Użyte w "Regulaminie korzystania z portalu internetowego Alior Banku S.A." sformułowania oznaczają:

Portal - portal internetowy Alior Banku S.A. (dalej jako "Alior Bank")

Zasoby Portalu - udostępniane w ramach Portalu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym "Regulaminie korzystania z portalu internetowego Alior Banku S.A." materiały, obejmujące w szczególności informacje i ogłoszenia o pracę.

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, korzystającą z zasobów Portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. 

 1. Alior Bank zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Portalu:
  • MS Internet Explorer – wersja 6.0 i wyższe,
  • Mozilla Firefox – wersja 2.0 i wyższe,
  • Opera – wersja 9.2 i wyższe.
 2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 4. Alior Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach.
 5. Alior Bank udostępnia w Portalu chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 6. Alior Bank, udostępniając w Portalu treści, stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Portalu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Portalu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 8. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.
 9. Alior Bank zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
 10. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania serwisu.
 11. Alior Bank gromadzi informacje o zachowaniach Użytkowników (przy użyciu mechanizmu cookies) w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb.
 12. Alior Bank gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się:
  • jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub
  • w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Portalu aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.