Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO ALIOR BANKU S.A.

Użyte w "Regulaminie korzystania z portalu internetowego Alior Banku S.A." sformułowania oznaczają:

Portal - portal internetowy Alior Banku S.A. (dalej jako „Alior Bank”)

Zasoby Portalu - udostępniane w ramach Portalu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym „Regulaminie korzystania z portalu internetowego Alior Banku S.A.” materiały, obejmujące w szczególności informacje i ogłoszenia o pracę.

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, korzystającą z zasobów Portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. 

Alior Bank S.A. oświadcza, że treści opublikowane na stronach Portalu mają wyłącznie cel informacyjny. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat oferty produktowej należy kontaktować się z infolinią lub oddziałem Banku. Bank nie odpowiada za treści zamieszczone na zewnętrznych serwisach internetowych, których adresy URL zostały zamieszczone na Portalu oraz za decyzje podjęte przez użytkowników Portalu w oparciu o zamieszczone na nim informacje, skutki tych decyzji oraz ewentualne szkody będące rezultatem korzystania z zamieszczonych informacji

 1. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze strony internetowej Alior Banku, zalecamy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek.
 2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi Java Script, apletów Java oraz plików cookies.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 4. Alior Bank udostępnia w Portalu chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 5. Alior Bank, udostępniając w Portalu treści, stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 6. Alior Bank zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań i zainteresowań.
 7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania serwisu.
 8. Alior Bank gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się:
  • jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa lub
  • w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Portalu aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.
 9. Informacja na temat bezpieczeństwa dostępne są tutaj.
 10. Zasady prywatności, w tym informacje dotyczące plików cookies znajdują się na stronie Polityka cookies.