Przydatne dokumenty

Informacja

Od czerwca 2019 r. nowe dokumenty regulujące warunki umów zawartych z Bankiem, udostępniane w wersji elektronicznej będą spełniały warunek trwałego nośnika, gwarantowany technologią blockchain.

W praktyce oznacza to, że w przypadku zmian dokumentów, bank będzie informował Klientów:
  • poprzez e-mail - dotyczy Klientów, którzy udostępnili dla banku swój adres poczty elektronicznej,
  • poprzez stronę internetową Banku w postaci udostępnionego na niej pliku PDF, zapisanego na trwałym nośniku, po uprzednim poinformowaniu Klienta w szczególności listem, SMS, e-mailem o dostępności informacji o zmianie dokumentu.

Korzyści płynące z rozwiązania?

  • WYGODA – treści dokumentów obowiązujących i zmienianych w czasie, takich jak Regulaminy, Taryfa Opłat i Prowizji oraz inne dokumenty, znajdziesz zawsze na stronie Banku, co pozwoli na dostęp o dowolnej porze i w dowolnym miejscu, w tym mobilnie. Nie będziemy drukować długich listów lub wysyłać płyt CD bez wyraźnej dyspozycji Klienta.
  • EKOLOGIA – ograniczając wydruki i zużycie papieru dbamy o środowisko.
  • GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI - niezmienność dokumentów elektronicznych jest gwarantowana na poziomie technologicznym, bez możliwości jednostronnej modyfikacji udostępnionych dokumentów przez Bank bez wiedzy Klienta.

Weryfikacja niezmienności publikowanych przez Bank dokumentów będzie możliwa w dedykowanym Portalu Zaufanych Dokumentów - dostępnym na stronie https://dokumenty.t-mobilebankowe.pl .

Szczegóły dotyczące zastosowanego rozwiązania dostępne są w prezentacji pod tym linkiem.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem: 19 506 (z sieci Play 12 19 506).