Proces otrzymania świadczenia

  1. T-Mobile Usługi Bankowe: Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej
  2. Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
  3. Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+.