Polityka prywatności aplikacji mobilnej

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej T-Mobile Usługi Bankowe Alior Banku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”).
 2. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są:
  • zaszyfrowany unikalny Token ID (parametr jest tworzony w procesie rejestracji Aplikacji po stronie Banku) - przechowywany na urządzeniu do momentu usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia.
 3. Token ID, o którym mowa w punkcie 2.1. oraz informacje o marce, modelu i identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego są wysyłane do Banku w procesie rejestracji urządzenia w Aplikacji (opcja Ustawienia -> Informacje o aplikacji) oraz są wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji i urządzenia mobilnego.
 4. Komunikacja między aplikacją mobilną a systemami Banku odbywa się z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących.
 5. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja mobilna T-Mobile Usługi Bankowe może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  • informacji o położeniu w przypadku wyszukiwania przez użytkownika placówek, bankomatów oraz wpłatomatów, po wyrażeniu zgody przez użytkownika,
  • danych kontaktów w przypadku wykonywania transakcji Przelew na komórkę (aplikacja mobilna zapewnia możliwość wstawienia przez użytkownika numeru telefonu lub adresu e-mail zapisanego w kontaktach do przelewu),
  • aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR,
  • pamięci (na potrzeby zapisania zeskanowanego QR kodu na urządzeniu) - w przypadku korzystania z opcji Przelew QR,
  • funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych (na potrzeby wywołania połączenia z infolinią Banku).
  • W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.
 6. Aplikacja dla systemu iOS 9.0 lub wyższego i telefonów 5S lub nowszych, pozwala na korzystanie z technologii Touch ID służącej do sprawdzania tożsamość użytkownika na podstawie jego linii papilarnych. Całość danych biometrycznych znajduje się po stronie dostawcy urządzenia (Apple). Bank nie przechowuje żadnych danych biometrycznych.
 7. Aplikacje mobilne nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych klientów Banku dostępnych po zalogowaniu. Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w Aplikacjach mobilnych mogą być przetwarzane przez Bank do celów statystycznych.
 8. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.
 9. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie https://www.t-mobilebankowe.pl/polityka-prywatnosci.
 10. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 
  Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi Bankowe 
  ul. Postępu 18B 
  02-676 Warszawa 
  infolinia 19 506 
  formularz kontaktowy: https://www.t-mobilebankowe.pl/napisz-do-nas