Płatności zagraniczne

W T-Mobile Usługi Bankowe możesz realizować przelewy walutowe w złotych, euro, dolarach amerykańskich i funtach brytyjskich.

Najszybszą formą płatności w obrocie zagranicznym dla rozliczeń prowadzonych w euro są płatności transgraniczne/SEPA, realizujemy je:

  • bez dodatkowych kosztów,
  • tylko w EUR,
  • w trybie zwykłym lub pilnym (w obu przypadkach data udostępnienia środków bankowi Beneficjenta D+1),
  • tylko w Systemie Bankowości Internetowej,
  • do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii i Norwegii i wskazanych terytoriów zależnych państw UE,
  • z opcją kosztową SHA (koszty współdzielone między odbiorcą a nadawcą),
  • na podany BIC banku beneficjenta,
  • na rachunek beneficjenta podany w standardzie IBAN. 

W rozliczeniach z krajami Unii Europejskiej zawsze wymagane jest podanie numeru rachunku beneficjenta w standardzie IBAN oraz wskazanie banku beneficjenta w postaci kodu BIC. Internetowa baza kodów BIC dostępna jest pod adresem www.swift.com/biconline. Brak podania oznaczeń zgodnie z powyższymi zasadami może uniemożliwić przyjęcie zlecenia lub może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.