ZŁÓŻ WNIOSEK 

Usługi bankowe świadczy: Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, III Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 304 587 160 PLN (opłacony  całości).

Przykład reprezentatywny dla kredytu bez ubezpieczenia na życie: całkowita kwota pożyczki: 10 000 zł (bez kredytowanych kosztów), Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: 10,35%, oprocentowanie stałe: 9,90%, całkowita kwota do zapłaty: 11 062,01 zł, całkowity koszt pożyczki: 1 062,01 zł (w tym: prowizja 1 062,01 zł, odsetki: 0 zł, koszt ubezpieczenia: 0 zł), 24 równe miesięczne raty w wysokości/po: 460,92 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Warunki oferty: wg stanu na 31.07.2018 r. Przedstawione symulacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przyznanie kredytu uzależnione jest każdorazowo od pozytywnej oceny zdolności kredytowej wnioskującego. Szczegółowe warunki promocji określa Regulamin dostępny na www.t-mobilebankowe.pl |Polityka plików cookies