Obsługa wniosku

 

 1. T-Mobile Usługi Bankowe

  Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej
  • Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2,3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.
  • Zaloguj się do systemu bankowości internetowej i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ ("Centrum Produktów" => "Rodzina 500+"). Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych posiadanych przez bank, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.
  • Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne do pobrania przez 10 lat od momentu wysłania wniosku.
  • Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego emp@tia.
   Pamiętaj:
  • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w serwisie, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w bankowości internetowej w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w bankowości internetowej oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z urzędem miasta/gminy.
  • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie.
  • Poprawnie wypełniony wniosek będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
  • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
  • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego emp@tia bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola T-Mobile Usługi Bankowe w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej do Organu prowadzącego w gminie.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.
 2. Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego

  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany we wniosku adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
  • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez bank w bankowości internetowej, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.
 3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS

  Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.
  • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.