nie wiem8

O nas

T-Mobile Usługi Bankowe to owoc strategicznego partnerstwa T-Mobile i Alior Banku, mający na celu stworzenie najkorzystniejszej oferty bankowej na rynku. Dzięki współpracy najbardziej innowacyjnego banku i największego operatora komórkowego, powstała bankowość nowej generacji. Oferta T-Mobile Usługi Bankowe została stworzona na bazie sprawdzonych i wielokrotnie nagradzanych rozwiązań Alior Sync - lidera bankowości internetowej w Polsce.

Produkty T-Mobile Usługi Bankowe są dostępne dla wszystkich. A dodatkowo, Klienci T-Mobile mają do dyspozycji nowe usługi, zwiększające korzyści ze współpracy ze swoim operatorem.

O Alior Banku

Kadra menedżerska Alior Banku posiada gruntowną wiedzę i bogate doświadczenie związane z wieloletnią pracą w sektorze polskich instytucji finansowych.

Zarząd Banku:

krzysztof_bachta Krzysztof Bachta  - Prezes Zarządu

Dyrektor zarządzający ds. strategii i rozwoju w Grupie PZU od 2017 roku. Odpowiedzialny za nadzór nad segmentem bankowym w grupie oraz transakcje fuzji i przejęć, w tym za projekt nabycia akcji Banku Pekao SA. Współtwórca strategii „Nowe PZU”, gdzie zajmował się m.in. monitorowaniem wyników finansowych oraz pozycji rynkowej banków. Jako dyrektor Biura Strategii i Projektów w latach 2011-2016 odpowiadał za kształtowanie strategii całej Grupy PZU oraz jej wdrażanie. Wcześniej, przez trzy lata, związany z The Boston Consulting Group, gdzie doradzał czołowym bankom w Polsce w zakresie tworzenia, planowania i wdrażania strategii. Realizował także projekty związane z wdrażaniem inicjatyw wzrostowych w bankach detalicznych, budową modeli ryzyka kredytowego oraz analiz związanych z potencjalnymi przejęciami. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w Ernst&Young Polska. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom CEMS Master in International Management uzyskany na Universita’ Luigi Bocconi w Mediolanie. Ukończył Advanced Management Program na IESE Business School University of Navarra. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz włoskim.

Tomasz_Bilous Tomasz Biłous - Wiceprezes Zarządu

Od 2006 roku związany z ING Bankiem Śląskim, gdzie przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za departament kontrolingu. Wcześniej, przez niemal osiem lat, sprawował funkcje kierownicze w obszarze sprawozdawczości i rachunkowości, w tym przez pięć lat jako dyrektor departamentu rachunkowości i główny księgowy banku. W latach 2000-2006 pracował w firmach audytorskich Arthur Andersen i Ernst&Young w dziale audytu instytucji sektora finansowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto posiada dyplom biegłego rewidenta oraz jest członkiem ACCA.

marcin_jaszczuk Marcin Jaszczuk - Wiceprezes Zarządu

Posiada 14-letnie doświadczenie w sektorze finansów. Od 2014 r. pracuje w PZU, gdzie odpowiada za obszar za współpracę z instytucjami finansowymi i spółkami grupy PZU. Wcześniej był również Wiceprezesem spółki Saski Partners, specjalizującym się w finansach korporacyjnych. W swojej karierze zawodowej był też związany z Eurus Capital, JP Morgan, Deloitte oraz Haxeline, i zajmował się analizą biznesową. Marcin Jaszczuk w 2007 r. ukończył Uniwersytet Łódzki, uzyskując dyplom z ekonometrii.

Seweryn_Kowalczyk Seweryn Kowalczyk - Wiceprezes Zarządu

Dotychczasowy dyrektor zarządzający w pionie bezpieczeństwa w Alior Banku. Zarządzał departamentami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie wyłudzeniom kredytowym, przestępstwom wewnętrznym oraz obszarem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie jako specjalista od prawa bankowego i finansowego.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2006 roku jako prawnik w największych kancelariach prawniczych w Polsce, gdzie pracował przy projektach związanych m.in. z doradztwem transakcyjnym oraz na rzecz instytucji finansowych. W latach 2008-2018 związany był z Grupą Credit Agricole Polska, gdzie odpowiadał za obszar regulacyjny oraz zgodności działania instytucji finansowych, a także za relacje z regulatorem. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizował się w prawie bankowym i finansowym. Jest radcą prawnym.

mateusz_poznanski Mateusz Poznański - Wiceprezes Zarządu

Ma ponad 20 lat doświadczenia w bankowości detalicznej. Dotychczas w Alior Banku był dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za ofertę produktową klientów detalicznych, business consumer finance oraz Departament Relacji z Klientem.
 Wcześniej przez dwanaście lat był związany z ING Bankiem, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora wykonawczego obszaru bankowości detalicznej. Poprzednio był dyrektorem zarządzającym Bankowości Direct oraz szefem dystrybucji w obszarze sprzedaży detalicznej ING Banku. Do ING przeszedł z Grupy Credit Agricole gdzie od początku związany był z obszarem zarządzania dystrybucją.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dziedzinie zarządzania i finansów. Ukończył kilka programów biznesowych dla kadry zarządzającej w tym na INSEAD, Fontainebleau we Francji.

agata_strzelecka Agata Strzelecka - Wiceprezes Zarządu

Jest związana z Alior Bankiem od 2008 r. Do 2013 r. rozwijała karierę zawodową w ramach Biura Kadr i Płac, osiągając stanowisko dyrektora. W latach 2013-2016 piastowała funkcję Dyrektora – najpierw Departamentu Zarządzania Pionem IT i Operacji, później Departamentu Operacji, a od 2016 r. była Dyrektorem Generalnym całego Pionu Operacji. Z sukcesem prowadziła również projekty biznesowe związane z usługami dodanymi dla klientów biznesowych, a także projekty mające na celu obniżenie bazy kosztowej banku. W części operacyjnej przygotowywała i prowadziła fuzję z Meritum Bankiem oraz Bankiem BPH. Obecnie odpowiada za Pion Operacji oraz projektowo m.in. za wdrożenie robotyzacji i automatyzacji procesów, czyli za jeden z priorytetowych zadań wskazanych w strategii „Cyfrowego buntownika”. Przed dołączeniem do Alior Banku zajmowała stanowiska związane ze sprawami kadrowymi i finansowymi.

maciej_surdyk Maciej Surdyk - Wiceprezes Zarządu

Jest związany z Alior Bankiem od 2013 r. Ostatnio był dyrektorem zarządzającym Pionu Rozwoju Bankowości Przedsiębiorstw. Nadzorowany przez niego Pion przyczynił się do istotnego umocnienia pozycji banku w segmencie mikroprzedsiębiorstw i MŚP.
 Poprzednio przez blisko 10 lat pracował w Banku BPH, gdzie konsekwentnie budował swoją karierę w obszarze klienta biznesowego. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora zarządzającego departamentu produktów kredytowych, a wcześniej był dyrektorem departamentu klienta biznesowego i dyrektorem wsparcia sprzedaży. Był również liderem projektu integracji segmentu klienta korporacyjnego oraz MŚP.
Maciej Surdyk jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył również Advanced Management Program IESE Business School.

Marek_Szczesniak Marek Szcześniak - Wiceprezes Zarządu

Doświadczony specjalista w obszarze ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego. Przez ostatnie lata związany był z Grupą PKO BP, gdzie jako wiceprezes nadzorował funkcje zarządzania ryzykiem w Kredobanku, a następnie w PKO Banku Hipotecznym. Karierę zawodową w bankowości rozpoczął w 1998 roku. Od 2002 roku zajmował stanowiska kierownicze w BRE Banku, Banku BPH, DnB Nord Polska, Allianz Bank Polska. Jest absolwentem Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów doktoranckich w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Ukończył program menedżerski „Personal Leadership Academy” w ICAN Institute.

 

Dariusz_Szwed Dariusz Szwed - Wiceprezes Zarządu

Jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym. Bezpośrednio przed powołaniem na członka Zarządu Alior Banku pełnił funkcję dyrektora departamentu Private Banking w Santander Bank Polska, gdzie odpowiadał za nadzór nad kompleksową działalnością biznesową, wliczając w to aspekty związane z ryzykiem operacyjnym, kredytowym i reputacyjnym. Sprawował też nadzór nad detaliczną częścią działalności Domu Maklerskiego Santander Bank Polska. Był członkiem zespołu zarządzającego połączeniem Santander Bank Polska i wydzielonej części Deutsche Banku. W pracach związanych z fuzją nadzorował obszar bankowości prywatnej. Odpowiedzialny był za analizę i wdrażanie docelowych rozwiązań biznesowych w połączonym banku. Z Santander Bank Polska związany był nieprzerwanie od 1995 roku. Ukończył Wydział Bankowości i Finansów w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej. Posiada również dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Rada Nadzorcza:

Tomasz Kulik - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Do chwili powołania do Zarządu PZU SA był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-20 oraz politykę kapitałowo-dywidendową. Był również członkiem Zarządu TFI PZU (w przeszłości także PZU Asset Management) nadzorującym obszar finansów, ryzyka, operacji i IT. Kierując pracami Zarządu TFI PZU odpowiadał również za obszar korporacyjny. Posiada wieloletnie doświadczenia w pracy w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych. Absolwent SGH. Uzyskał również tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants. Przez większość kariery związany z Grupą Aviva (d.Commercial Union). Pan Tomasz Kulik jest jednocześnie dyrektorem finansowym w Grupie Kapitałowej PZU.

Marcin Eckert

Jest Dyrektorem Zarządzającym ds. Korporacyjnych w Grupie PZU w PZU SA oraz PZU Życie SA. Od 2001 wykonuje zawód radcy prawnego, specjalizuje się w tematyce prawa handlowego, prawa podatkowego, prawa pracy oraz zasad wynagradzania i programów motywacyjnych. Przed zatrudnieniem w Grupie PZU piastował stanowisko Senior Associate w Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy, gdzie wykonywał obowiązki lidera praktyki Benefits & Compensation. Prowadził praktykę w ramach samodzielnej kancelarii. Uprzednio związany również z TGC Corporate Lawyers Warszawa (Dyrektor Działu Podatkowego), Mazars & Guerard Audyt Sp. z o.o. (Dyrektor Działu Prawno-Podatkowego) oraz Ernst & Young Sp. z o.o. (Senior Manager).
 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Gątarek (niezależny)

Ukończył matematykę stosowaną na Politechnice Warszawskiej w roku 1981, jest doktorem habilitowanym nauk technicznych w specjalności automatyka. Dariusz Gątarek spędził 18 lat w wielu instytucjach finansowych i doradczych w Polsce, Anglii i Niemczech takich jak BRE Bank, Societe Generale, Glencore, UniCredit, Deloitte i NumeriX zajmując się wyceną instrumentów finansowych i zarządzaniem ryzykiem. W latach 2008-2010 pracował też jako doradca prezesa NBP. Jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Badań Systemowych PAN. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny finansów i częstym prelegentem na konferencjach w wielu krajach świata.

 
Dr Mikołaj Handschke 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) na kierunku finanse i bankowość. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu szeroko rozumianych procesów transformacji gospodarczej (rynek kapitałowy, rynek pracy, przemiany systemowe). Wykładowca oraz członek Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, laureat szeregu nagród ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe. Współpracuje jako wykładowca z wieloma wyższymi uczelniami w obszarze makro i mikroekonomii oraz ekonomii menadżerskiej. W latach 2016-2017 członek rady nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., gdzie pełnił funkcję członka Komitetu Audytu oraz Przewodniczącego Komitetu Strategii.

Artur Kucharski

Specjalizuje się w pełnieniu roli profesjonalnego i niezależnego członka rad nadzorczych. Jego doświadczenie obejmuje szereg spółek notowanych na warszawskiej GPW jak i spółek prywatnych. Artur Kucharski posiada szerokie doświadczenie w sprawowaniu funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu. Jego doświadczenie w tej roli jest dodatkowo podbudowane okresem 7-letniej pracy jako doradca biznesowy w trakcie którego Artur Kucharski zrealizował szereg zleceń obejmujących zagadnienia takie jak nadzór korporacyjny, tworzenie i rozwój funkcji audytu wewnętrznego jak również realizację zleceń (projektów) z zakresu działalności audytu wewnętrznego. Artur Kucharski był odpowiedzialny za audyt wewnętrzny w okresie pełnienia funkcji członka zarządu Kopex SA.
 Artur Kucharski spełnia wymogi dotyczące członków Komitetów Audytu związane z obowiązkowym doświadczeniem z zakresu rachunkowości i/lub badania sprawozdań finansowych, które nabył w trakcie 7-letniego okresu zawodowego kiedy pracował jako audytor finansowy w PwC. Dodatkowo, Artur Kucharski z sukcesem ukończył szkolenie Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) zaliczając w roku 1999 wszystkie wymagane egzaminy.
Artur Kucharski pełni też rolę członka Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

 
Wojciech Myślecki 

Doktor inżynier, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, wykładowca w Studium Podyplomowym „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne”, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji, informatyki przemysłowej oraz zagadnień politycznych i gospodarczych. W latach 1968-1989 działacz polskiej opozycji demokratycznej. Po roku 1989 zajmował się reorganizacją Politechniki Wrocławskiej w zakresie zarządzania uczelnią i wprowadzania nowoczesnych kierunków kształcenia podyplomowego w języku angielskim i francuskim. Pracę naukową łączy z aktywnością w gospodarce. Kilkakrotnie pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego, w tym, w 1998 roku, prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Był przewodniczącym lub członkiem wielu rad nadzorczych, w tym Tauron PE SA , KGHM PM SA, PSE SA, PTE Generali SA. Kierował lub uczestniczył w wielu poważnych polskich i międzynarodowych programach gospodarczych, szczególnie w elektroenergetyce. Przewodniczący Zespołu Nowych Technologii Wytwarzania Energii przy NCBR.

Maciej Rapkiewicz

Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem. Z Grupą PZU związany z przerwami od 1998 r. Był m.in. Członkiem Zarządu TFI PZU SA oraz sprawował funkcje kierownicze w obszarze finansów. Przed powołaniem do Zarządu PZU SA pełnił funkcję Członka Zarządu TFI BGK S.A. Pracował również m.in. w ŁSSE S.A., gdzie był Prezesem Zarządu, a także prowadził działalność w zakresie doradztwa gospodarczego. Zasiada w radach nadzorczych spółek z Grupy PZU: Alior Bank S.A., PTE PZU SA, Link4 S.A. Był członkiem rad nadzorczych spółek zagranicznych należących do Grupy PZU. Zasiadał również w radach nadzorczych spółek niezwiązanych z PZU, w tym również publicznych, np. Morizon S.A. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, a także studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń, studiów z zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych, organizowanych przez SGH oraz studiów MBA "Finance & Insurance", organizowanych przez Politechnikę Łódzką / Illinois State University. Autor publikacji naukowych z zakresu ubezpieczeń i finansów.