nie wiem8

O nas

T-Mobile Usługi Bankowe to owoc strategicznego partnerstwa T-Mobile i Alior Banku, mający na celu stworzenie najkorzystniejszej oferty bankowej na rynku. Dzięki współpracy najbardziej innowacyjnego banku i największego operatora komórkowego, powstała bankowość nowej generacji. Oferta T-Mobile Usługi Bankowe została stworzona na bazie sprawdzonych i wielokrotnie nagradzanych rozwiązań Alior Sync - lidera bankowości internetowej w Polsce.

Produkty T-Mobile Usługi Bankowe są dostępne dla wszystkich. A dodatkowo, Klienci T-Mobile mają do dyspozycji nowe usługi, zwiększające korzyści ze współpracy ze swoim operatorem.

O Alior Banku

Kadra menedżerska Alior Banku posiada gruntowną wiedzę i bogate doświadczenie związane z wieloletnią pracą w sektorze polskich instytucji finansowych. Kluczowi menedżerowie są związani z Alior Bankiem od momentu jego powstania.

Wojciech_Sobieraj_mini Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu 

Od kwietnia 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Alior Bank S.A. W latach 2002-2006 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH S.A., gdzie był odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku BPH S.A. pełnił również funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. oraz BPH Banku Hipotecznego S.A. Od 1997 do 2002 roku był pracownikiem, menedżerem i partnerem The Boston Consulting Group (BCG) w Bostonie i Londynie oraz jednym z twórców biura BCG w Warszawie, gdzie pełnił funkcję partnera i Wiceprezesa. W BCG zajmował również stanowisko Dyrektora Usług Finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Był także ekspertem w dziedzinie przejęć i połączeń oraz rynku płatności bankowych. W latach 1991-1994 Wojciech Sobieraj był właścicielem firmy Central European Financial Group w Nowym Jorku zajmującej się analizą rynków kapitałowych Europy Wschodniej. W tym samym okresie zdobył licencję maklera na Wall Street oraz pracował jako asystent w Departamencie Finansów i Operacji na New York University. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 1993 podjął naukę w New York University, Stern School of Business i w 1995 roku uzyskał dyplom Master of Business Administration.


Malgorzata_BartlerMałgorzata Bartler - Wiceprezes Zarządu

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w rozwoju strategii i systemów zarządzania zasobami ludzkimi, zdobyte w polskich i międzynarodowych firmach w sektorach: bankowym, telekomunikacyjnym, piwowarskim, rozrywkowym i paliwowym. Jej kwalifikacje, oprócz planowania strategicznego, obejmują szeroki zakres umiejętności związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym zarządzanie talentami i rozwój przywództwa, planowanie sukcesji, zarządzanie przez cele i systemy ocen pracowniczych, szkolenia, pozyskiwanie talentów i rekrutację, budowanie zaangażowania, zarządzanie relacjami pracowniczymi, a także zarządzanie zmianą i komunikację wewnętrzną. Od 2014 r. Małgorzata Bartler jest związana z Alior Bankiem, gdzie jako Dyrektor Departamentu Pracowników rozwijała strategię zarządzania zasobami ludzkimi opartą na trzech głównych filarach: wzmacnianiu zaangażowania pracowników, budowaniu pozycji pracodawcy pierwszego wyboru dla osób szukających pracy w bankowości oraz wdrażaniu kultury zorientowanej na klienta. W latach 2008-2014 była Dyrektorem HR w spółce P4, operatorze sieci Play. Jej praca została doceniona licznymi nagrodami i wyróżnieniami m.in. trzema certyfikatami „Top Employers” oraz szczególnie ważnym tytułem „Najlepszy Pracodawca Roku” przyznawanym na podstawie ocen pracowników. Wcześniej pełniła funkcję HR Managera w Grupie Żywiec oraz Multikino S.A. W obu spółkach wdrożyła strategie rekrutacji, szkoleń i zarządzania talentami, wynagrodzeń i benefitów pracowniczych, jak i komunikacji wewnętrznej. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w firmie Shell, w której pracowała w latach 1994 - 1998. Jest Absolwentką Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, oraz studiów Podyplomowych Zarządzania Zasobami Ludzkimi na SGH.


krzysztof_czuba Krzysztof Czuba - Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. pełni od czerwca 2009 r. Od momentu uzyskania licencji bankowej przez Bank jest odpowiedzialny m.in. za doradztwo strategiczne i prowadzenie projektów związanych z wprowadzaniem oferty detalicznej. Zajmował się m.in. organizacją działalności regionów detalicznych, oddziałów, a także przygotował założenia projektu uruchomienia agencji Banku. Ponadto sprawował kontrolę nad realizacją planów akwizycyjnych i finansowych oddziałów Banku. W latach 1994-2007 pracował w Banku BPH S.A., gdzie pełnił funkcje między innymi: Dyrektora Oddziału, Dyrektora Makroregionu Bankowości Detalicznej, a następnie Dyrektora Zarządzającego Banku odpowiedzialnego za Obszar Sprzedaży i Dystrybucji Pionu Bankowości Detalicznej. Ponadto, w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej spółki Śrubex S.A., a w latach 2007-2008 Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki ZEG S.A. W 1995 r. ukończył studia wyższe w dziedzinie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Uczestniczył w szeregu szkoleń, między innymi: General Management Program dla Kadry Zarządzającej Grupy HVB/ BACA organizowanym wspólnie z Executive Academy of Wirtschaftsuniversitat (2006) oraz Professional Banking Cyber School organizowanej przez Finance & Trainer w Szwajcarii (2006).


katarzyna_krzyzanowska Joanna Krzyżanowska – Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od lipca 2015 r. Od 2008 r. do czerwca 2015 r. zajmowała stanowisko pierwszego Wiceprezesa Zarządu Meritum Banku. Do jej zadań należało m.in. zbudowanie od podstaw bankowego biznesu consumer finance, bieżące zarządzanie obszarem sprzedaży, budowanie stabilnych relacji z partnerami oraz opracowywanie i wdrażanie nowych produktów i rozwiązań. Do 2007 r. zajmowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu GE Money Bank, gdzie odpowiadała m.in. za Pion Sprzedaży i Marketingu i kierowała pracą ponad 1500 osób. Była odpowiedzialna za kształtowanie strategii Banku w zakresie rozwoju pozycji na rynku kredytów gotówkowych i samochodowych, kredytów na zakup towarów i usług, kart kredytowych, kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz rozwoju kanałów dystrybucji własnej i w relacjach z partnerami zewnętrznymi. Od połowy lat dziewięćdziesiątych zasiada w zarządach banków krajowych i z kapitałem zagranicznym. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania rozwojem kanałów dystrybucji oraz produktów i usług bankowych, jak również w projektach akwizycyjnych i fuzjach banków. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada stopień Master of Business Administration (Executive MBA). Ukończyła Management Development Course (MDC) w GE Crotonville (USA) oraz szereg szkoleń w zakresie zarządzania, bankowości i finansów.


witold_skrok Witold Skrok – Wiceprezes Zarządu

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od grudnia 2011 r. Od maja 2008 r. był zatrudniony w Banku jako dyrektor obszaru finansów. W latach 2006-2008 zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego z funkcją CFO w Banku BPH S.A. W tym czasie pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. Współpracował także z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). W okresie 2004-2006 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości i Informacji Zarządczej Banku BPH S.A. W tym czasie był odpowiedzialny m.in. za utworzenie wspólnej platformy sprawozdawczej na potrzeby raportowania obligatoryjnego i informacji zarządczej. W 2001 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Kontrolingu w Banku BPH S.A. W 2000 r. podjął pracę w Powszechnym Banku Kredytowym na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontrolingu. W latach 1991-2000 pracował w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz Ministerstwa Finansów, gdzie w 1999 r. został powołany na stanowisko dyrektora tego departamentu. W latach 1998-2000 pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej w Banku Powszechna Kasa Oszczędności S.A. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz wiele kursów, takich jak Visiting Program Partners oraz Financial Programming and Policy w Instytucie IMF w Waszyngtonie, a także inne szkolenia z zakresu bankowości, finansów i podatków.

Barbara_S Barbara Smalska – Wiceprezes Zarządu

posiada 13-letnie doświadczenie w rozwoju i wdrażaniu strategii biznesowych oraz zarządzaniu segmentem klientów indywidualnych w sektorze ubezpieczeniowym oraz w realizacji licznych projektów konsultingowych w bankowości i telekomunikacji. W latach 2013-2014, jako członek zarządu PZU SA i PZU Życie SA, była odpowiedzialna całościowo za segment klienta masowego Grupy PZU. W latach 2008-2013 pełniła w PZU funkcję dyrektora biura zarządzania produktami, w tym dyrektora zarządzającego ds. marketingu i produktów indywidualnych w latach 2012-2013, odpowiadając za różne aspekty zarządzania segmentem klientów indywidualnych i MSP Grupy, w szczególności obszary produktu, marketingu, sprzedaży i CRM. W latach 2010-2012 zajmowała też stanowisko dyrektora zarządzającego ds. klienta masowego. W latach 2002-2008 związana była z warszawskim biurem The Boston Consulting Group biorąc udział w wielu projektach w sektorach usług finansowych i telekomunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w zakresie m.in.: strategii biznesowej, modelu operacyjnego, organizacji i aktywizacji sieci sprzedaży, reorganizacji i optymalizacji kosztów. W latach 2006-2008 jako Project Leader, a następnie Principal zarządzała projektami strategicznymi dla największych polskich banków, ubezpieczycieli i firm telekomunikacyjnych, głównie w zakresie strategii biznesowej i strategii dystrybucji w segmencie klienta detalicznego. Od września 2014 jest członkiem rady nadzorczej Link4 TU S.A. Pani Smalska jest absolwentką Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, posiada tytuł doktora fizyki cząstek elementarnych.

katarzyna_sulkowska Katarzyna Sułkowska – Wiceprezes Zarządu

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od grudnia 2011 r. Od stycznia 2008 r. do listopada 2011 r. kierowała Obszarem Ryzyka Kredytowego w Alior Banku. W ramach pełnienia tej funkcji odpowiadała za stworzenie polityki kredytowej, założeń produktowych oraz metodologicznych, zaprojektowanie oraz wdrożenie procesów analizy kredytowej, monitoringu i windykacji. W latach 2002-2007 była dyrektorem zarządzającym Departamentu Windykacji Detalicznej Banku BPH S.A. W tym czasie była odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie procesu połączenia dwóch struktur windykacyjnych Banków BPH i PBK, wdrożenie nowego podejścia procesowego oraz systemu informatycznego wspierającego ten proces. Odpowiadała również za przeprowadzenie jednej z pierwszych pakietowych sprzedaży wierzytelności. W latach 1998-2001 pracowała w Citibank Polska, gdzie pełniła funkcję naczelnika w Departamencie Windykacji. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, jako pracownik w Wydziale Informacji, Analiz i Szkoleń. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie z dyplomem w dziedzinie finanse i bankowość (1997), a następnie różne szkolenia w Polsce i za granicą, uczestniczyła także w konferencjach dotyczących m.in. obsługi zadłużenia i zarządzania kredytami.

 

Rada nadzorcza:

Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (niezależna) - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jest związana od 1995 r. ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie zdobywała kolejne stopnie naukowe. Profesor zwyczajny w Instytucie Finansów SGH, w którym kieruje Zakładem Systemu Finansowego. Jest uznaną specjalistką z zakresu analizy działalności banków, ryzyka bankowego, sieci bezpieczeństwa finansowego oraz kryzysów finansowych i restrukturyzacji banków. Od ponad 20 lat związana z praktyką gospodarczą, w tym od połowy 2007 roku jako członek rad nadzorczych. Jest autorką i współautorką ponad 130 publikacji naukowych z zakresu bankowości i rynku usług finansowych oraz uczestniczką krajowych i zagranicznych projektów badawczych.

Dariusz Gątarek (niezależny) ukończył matematykę stosowaną na Politechnice Warszawskiej w roku 1981, jest doktorem habilitowanym nauk technicznych w specjalności automatyka. Dariusz Gątarek spędził 18 lat w wielu instytucjach finansowych i doradczych w Polsce, Anglii i Niemczech takich jak BRE Bank, Societe Generale, Glencore, UniCredit, Deloitte i NumeriX zajmując się wyceną instrumentów finansowych i zarządzaniem ryzykiem. W latach 2008-2010 pracował też jako doradca prezesa NBP. Jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Badań Systemowych PAN. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny finansów i częstym prelegentem na konferencjach w wielu krajach świata.

Prof. Marek Michalski (niezależny) jest Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA UKSW, prezesem Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. oraz sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego; do 2008 r. był także członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Poprzednio prof. Marek Michalski był m. in. dyrektorem Biura Prawnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a także doradcą Ministra Skarbu Państwa. Uczestniczył m.in. w pracach legislacyjnych, dotyczących obrotu papierami wartościowymi, funduszy inwestycyjnych, świadectw rekompensacyjnych, giełd towarowych i reprywatyzacji. Jest autorem oraz współautorem ponad 100 publikacji naukowych, dotyczących problematyki papierów wartościowych i instrumentów finansowych, publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego i spółek akcyjnych.

Sławomir Niemierka to Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów Podyplomowych Prawa i Ekonomii Unii Europejskiej oraz Harvard Business School.Posiada uprawnienia radcy prawnego. Autor i współautor licznych publikacji dotyczących prawa finansowego i nadzoru bankowego. W latach 1994-2007 wykładowca studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk, na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Finansów. Wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego - Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, gdzie przez osiem lat kierował Biurem Inspekcji, odpowiedzialnym za czynności kontrolne w bankach, oddziałach banków zagranicznych i instytucji kredytowych w Polsce, w tym w szczególności systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnę

Roman Pałac jest absolwentem Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) w London Business School, otrzymując nagrodę rektora przeznaczoną dla najlepszych absolwentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych w kraju i zagranicą. W latach 2003-2007 pracował jako Project Manager w Banku Światowym, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację wdrożenia programów pożyczkowych skierowanych na wdrożenie polityk poprawiających efektywność energetyczną w krajach CEE. Koordynował także prace nad reformą sektora węgla kamiennego w Polsce. Od 2009 do 2016 roku związany z The Boston Consulting Group, gdzie jako Młodszy Partner odpowiadał za doradztwo ubezpieczeniowo-bankowe w zakresie m.in. likwidacji szkód komunikacyjnych, zmian organizacyjnych, kreowania strategii biznesowej i aktywizacji sprzedaży. Uczestniczył także jako ekspert w kilku projektach fuzji bankowych. W dniu 15 lutego 2016 r. Roman Pałac został powołany na członka zarządu PZU Życie SA, a od dnia 26 kwietnia 2017 r. jest Prezesem Zarządu PZU Życie SA.

Maciej Rapkiewicz ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe z ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, MBA Finance & Insurance na Politechnice Łódzkiej / Illinois State University a także studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii w Instytucie Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1998-2006 zatrudniony w PZU SA, od stycznia 2004 roku do kwietnia 2006 roku na stanowisku Naczelnika Wydziału Regresów i Składki Zaległej w Biurze Windykacji. Od kwietnia 2006 roku do listopad 2006 roku Prezes Zarządu ŁSSE S.A. Następnie od listopada 2006 roku do sierpnia 2009 roku Wiceprezes Zarządu (do lutego 2008 roku – Członek Zarządu) TFI PZU SA. Od stycznia 2010 roku do marca 2010 roku Dyrektor Biura Finansów TVP S.A. Od listopada 2011 roku do czerwca 2015 roku Członek Zarządu Instytutu Sobieskiego. Od października 2009 roku prowadzi własną działalności gospodarczą Maciej Rapkiewicz Consulting, specjalizując się przede wszystkim w doradztwie biznesowym: zarządzanie finansami, w tym: płynnością, ryzykiem, kosztami, optymalizacją finansową (w tym doradztwo przy uzyskaniu zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej), przygotowywaniem analiz z zakresu finansów, oceny skutków regulacji (OSR) oraz przygotowaniem projektu sekurytyzacji należności podmiotów sektora finansowego (głównie banki oraz zakłady ubezpieczeń non-life). Od września 2015 roku do marca 2016 roku Członek Rady Nadzorczej Morizon S.A. - spółki notowanej na New Connect. Od lutego 2016 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Invest sp. z o.o. Do lutego 2016 roku był członkiem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sochaczewie (od lutego 2015 roku jako Wiceprzewodniczący). Od lipca 2015 roku do marca 2016 roku pracownik Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., w marcu 2016 roku powołany na stanowisko Członka Zarządu PZU SA.

Paweł Szymański (niezależny) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego z silnym ukierunkowaniem na obszar finansów oraz restrukturyzację i zarządzanie kosztami przedsiębiorstw. Sprawował funkcje prezesa zarządu oraz CFO w największych krajowych i regionalnych koncernach. Posiada również wiedzę i doświadczenie w zakresie funduszy private equity oraz doradztwa transakcyjnego. Kompetencje menedżerskie łączy z szeroką wiedzą na temat globalnych rynków finansowych, zdobytą w największych bankach inwestycyjnych zarówno w Warszawie jak i Londynie. W latach 1994-1996 pracował jako analityk w Wood and Company. Od 1997 do 2000 był analitykiem a następnie pełnił funkcję Assistant Director w Dziale Analiz Schroder Securities. W latach 2000 – 2003 był Dyrektorem Działu Analiz Schroder Salomon Smith Barney. Od 2003 do 2004 był prezesem Domu Maklerskiego Banku Handlowego. Pomiędzy 2004 a 2007 był Członkiem Zarządu oraz CFO PKN Orlen SA. Od 2007 do 2008 pełnił funkcję CFO CTL Logistics Sp. z o.o. W latach 2010 – 2013 pełnił funkcję CFO a następnie Prezesa Zarządu Ruch SA. Od 2014 do 2015 był CFO, a następnie Prezesem Zarządu Netia SA. Od 2008 jest również Executive Partner i Członkiem Zarządu ICENTIS Capital. Był członkiem szeregu rad nadzorczych, w tym ACE European Group Limited Sp. z o.o., Polkomtel SA, Anwil SA (Przewodniczący). Od 2013 r. jest również członkiem rady nadzorczej Ruch SA.

Więcej informacji o Alior Banku znajdziesz na www.aliorbank.pl