KO_310x270

Konto oszczędnościowe

Oprocentowanie wyższe niż na koncie osobistym oraz swoboda dysponowania środkami

  • Oprocentowanie 2% na koncie w złotych (dla salda rachunku do 50.000 zł)
  • Oprocentowanie WIBID 1M – 0,4 p.p. (dla salda rachunku od 50.000 zł włącznie)
  • 0 zł za prowadzenie konta
  • 5 walut do wyboru: PLN, EUR, USD, GBP, CHF
  • możliwość otrzymania karty do konta
  • możliwość realizacji przelewów natychmiastowych

Oprocentowanie 2% w ramach promocji, dotyczy rachunków, których właściciel posiada konto Freemium lub Premium, na którym w poprzednim miesiącu kalendarzowym odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS; w przeciwnym wypadku, oprocentowanie wynosi WIBID 1M – 0,4 p.p.. Promocja obowiązuje od 1 maja 2017 r. (pod warunkiem zaksięgowaniu wpływów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w kwietniu 2017) do 31 grudnia 2017 r. Oprocentowaniem 2% może zostać objęty wyłącznie jeden Rachunek Oszczędnościowy. W przypadku posiadania więcej niż jednego Rachunku Oszczędnościowego promocją zostanie objęty Rachunek Oszczędnościowy o najwcześniejszej dacie otwarcia.

T-Mobile konto oszczędnościowe możesz założyć w jednej z placówek T-Mobile Usługi Bankowe, za pośrednictwem konsultanta infolinii (pod numerem telefonu 19 506)  lub Wirtualnego Oddziału, a jeśli jesteś już naszym Klientem - w bankowości internetowej.