KO_310x270

Konto oszczędnościowe

Oprocentowanie wyższe niż na koncie osobistym oraz swoboda dysponowania środkami

Przenieś do nas swoje oszczędności i ciesz się wysokim oprocentowaniem!

  • 0 zł za prowadzenie konta
  • 3% w skali roku na koncie PLN przez pierwsze 3 miesiące dla nowych klientów
  • 2% w skali roku na koncie PLN do końca bieżącego roku dla klientów przelewających do nas swoje wynagrodzenie

Oprocentowanie promocyjne 2% i 3% dotyczy salda rachunku do 50.000 zł. Po zakończeniu promocji oraz dla salda rachunku od 50.000 zł oprocentowanie wynosi 1,05% (WIBID 1M – 0,4 p.p. z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca).

Ponadto:

  • 5 walut do wyboru: PLN, EUR, USD, GBP, CHF
  • możliwość otrzymania karty do konta
  • możliwość realizacji przelewów natychmiastowych

W przypadków Klientów kwalifikujących się do skorzystania zarówno z oprocentowania promocyjnego na Rachunku Oszczędnościowym 2% i 3%, zastosowanie ma promocja oprocentowania Rachunku Oszczędnościowego o wartości 3%.

Po zakończeniu oprocentowania promocyjnego 3%, Klient ma prawo do skorzystania z oprocentowania promocyjnego 2% (o ile spełnia warunki skorzystania z promocji, o których mowa poniżej).

Oprocentowanie 3,00% w skali roku w ramach promocji dotyczy Rachunku Oszczędnościowego, którego właściciel założy w okresie trwania promocji (od 19 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.). Rachunek Oszczędnościowy oraz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wariancie Konto Freemium lub Konto Premium. Założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego musi nastąpić przed otwarciem Rachunku Oszczędnościowego. W przypadku umów o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy zawieranych za pośrednictwem kuriera, za dzień założenia rachunku uznaje się dzień przesłania przez Bank w wiadomości SMS na numer telefonu podany przez Klienta potwierdzenia zawarcia umowy Rachunku. W przypadku umów o rachunek zawieranych w trybie „Potwierdzenie umowy przelewem”, za dzień założenia rachunku uznaje się dzień przesłania przez Bank na adres elektroniczny Klienta podany w Banku potwierdzenia zawarcia umowy Rachunku (zgodnie z „Regulaminem Obsługi Produktów T-Mobile Usługi Bankowe”). W promocji może wziąć udział Klient, który w terminie od 1 kwietnia 2017 r. do dnia 18 czerwca 2017 r. nie posiadał umowy o rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy w T-Mobile Usługi Bankowe. Oprocentowanie promocyjne 3% obowiązuje przez 92 dni i ma zastosowanie od dnia następującego po dniu otwarcia Rachunku Oszczędnościowego w ramach promocji. Oprocentowaniem 3% może zostać objęty wyłącznie jeden Rachunek Oszczędnościowy (o najwcześniejszej dacie otwarcia).

Oprocentowanie 2,00% w skali roku w ramach promocji dotyczy Rachunków Oszczędnościowych, których właściciel posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wariancie Konto Freemium lub Konto Premium, na którym w poprzednim miesiącu kalendarzowym odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS; w przeciwnym wypadku, oprocentowanie wynosi WIBID 1M – 0,4 p.p. Promocja obowiązuje od 1 maja 2017 r. (pod warunkiem zaksięgowania wpływów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w kwietniu 2017 r.) do 31 grudnia 2017 r. Oprocentowaniem 2% może zostać objęty wyłącznie jeden Rachunek Oszczędnościowy. W przypadku posiadania więcej niż jednego Rachunku Oszczędnościowego promocją zostanie objęty Rachunek Oszczędnościowy o najwcześniejszej dacie otwarcia. W przypadku nowych Rachunków oszczędnościowych oprocentowanie promocyjne ma zastosowanie od dnia następującego po dacie otwarcia rachunku.

T-Mobile konto oszczędnościowe możesz założyć w jednej z placówek T-Mobile Usługi Bankowe, za pośrednictwem konsultanta infolinii (pod numerem telefonu 19 506)  lub Wirtualnego Oddziału, a jeśli jesteś już naszym Klientem - w bankowości internetowej.