Jak aktywować kartę debetową?

 
1. Zaloguj się do bankowości internetowej.
 
2. W sekcji "Idź do..." wybierz zakładkę „Kart”.
 
 bfo_rarunki
 
3. Wybierz kartę, którą chcesz aktywować.
 
bfo_karta
 
4. W szczegółach wybierz „Aktywacja karty”. 
 
bfo_aktywacja
 
5. Sprawdź, czy wyświetlone na ekranie informacje są poprawne

     i kliknij „Zatwierdź”.

 
zatwierdz
 
6. Zatwierdź operację wpisując w wyznaczone miejsce jednorazowy kod SMS
     i wybierz "Wyślij".
 
SMS_1
 
7. Zapamiętaj swój kod PIN.
      Kod PIN wyświetla się na ekranie przez określony czas.
      PIN możesz zmienić w każdej chwili - korzystając z opcji „Zmień kod PIN” w szczegółach karty.
 
bfo_pin
 
8. Gotowe.
      Status karty powinien zmienić się na „Aktywna”.