Jak zmienić metodę logowania?

 
1. Zaloguj się do bankowości internetowej.
 
2. Wejdź w zakładkę „Narzędzia”, w sekcji „Bezpieczeństwo” wybierz „Zmień sposób
     logowania”. 
 
s_logowania
 
3. Wybierz jedną z dostępnych metod logowania:
 
  • hasło maskowane (ustawiane domyślnie) - podczas logowania system prosi o podanie wybranych znaków Twojego hasła. Zgodnie z poniższym przykładem, jeśli Twoje hasło brzmi: „AlaMaKota20_14”, to uzupełnienia wymagają pola 1, 6, 8, 9 i 10, czyli "AlaMaKota20_14". Dla Twojego bezpieczeństwa system każdorazowo generuje różne kombinacje tych znaków.
maskowane

  • hasło niemaskowane – podczas logowania system każdorazowo wymaga podania pełnego hasła.
  • mobile token – to aplikacja, która generuje bezpieczne kody autoryzacyjne. Zastępują one hasło oraz kody SMS potwierdzające Twoje dyspozycje. By korzystać z mobile tokena, pobierz na swój telefon bezpłatną aplikację, dostępną dla urządzeń z systemem Android i iOS. Podczas korzystania z mobile tokena nie jest wymagany dostęp do Internetu.
  • połącz punkty – zamiast wpisywać hasło w formie ciągów znaków, ustal swój indywidualny wzór logowania - łącząc na ekranie poszczególne punkty (podobnie, jak w urządzeniach z systemem Android).
punkty

4. Zmianę metody logowania zatwierdź wybierając przycisk „Zapisz”. 
 
zapisz
 
5. W wyznaczone miejsce wpisz jednorazowy kod SMS i wybierz "Wyślij".
 
SMS_1
 
6. Gotowe.
      Teraz do bankowości internetowej możesz logować się w najwygodniejszy dla Ciebie sposób.