Jak skorzystać z kredytu w rachunku?

Jeśli posiadasz już konto firmowe w T-Mobile Usługi Bankowe:

  • o kredyt w rachunku możesz zawnioskować w Placówce T-Mobile Usługi Bankowe, za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału lub Infolinii pod numerem telefonu 19 506,
  • po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu kredytu, zeskanuj podpisane przez Ciebie dokumenty finansowe za poprzedni rok obrachunkowy (wykaz potrzebnych dokumentów znajdziesz poniżej) i wyślij je na skrzynkę dokumenty.kb@t-mobilebankowe.pl. Dokumenty muszą być wysłane z  Twojego aktualnego adresu skrzynki e-mail, tego samego, który podałeś w Banku i który widnieje w Twojej kartotece firmowej. Jeśli składałeś wniosek o kredyt osobiście w Placówce T-Mobile Usługi Bankowe, dokumenty możesz dostarczyć w wersji papierowej - do Opiekuna procesującego Twój wniosek.
  • nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić, że Bank otrzymał komplet wymaganych dokumentów,
  • kwota przyznanego kredytu powiększy środki dostępne na Twoim rachunku niezwłocznie po spełnieniu warunków umowy, umowę możesz podpisać w Placówce albo za pośrednictwem kuriera.
Wymagane dokumenty: - w przypadku pełnej księgowości: rachunek zysków i strat oraz bilans. - w przypadku uproszczonych zasad rozliczania się z US: podsumowania książki przychodów i rozchodów. 
 

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta firmowego w T-Mobile Usługi Bankowe: