nie wiem8

FATCA/CRS

Złożenie Oświadczenia o rezydencji podatkowej FATCA/CRS jest obowiązkowe przed otwarciem produktów zgodnie z:

  • Ustawą z 09.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dalej zwaną „Ustawą FATCA”) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1712 z późn. zm.).
  • Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe, podpisane w Warszawie dnia 7 października 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647).
  • Od 1 maja 2017 Ustawą z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017., poz. 648). (Dalej zwaną „Ustawą CRS”),

Celem zbierania Oświadczeń od Klientów jest ustalenie ich rezydencji do celów podatkowych, w tym identyfikacji podatników Stanów Zjednoczonych zgodnie z Ustawą FATCA i Ustawą CRS. W przypadku rachunków założonych w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. zgodnie z Ustawą FATCA niezłożenie Oświadczenia do 30 listopada 2016 r. skutkowało obowiązkiem dokonania przez Bank blokady rachunków w T-Mobile Usługi Bankowe. Celem odblokowania rachunków niezbędne jest złożenie przez Klienta Oświadczenia.