dobrystart

Dobry start

Wnioski o „Dobry Start” już od lipca!

 • Dobry start to 300 zł na wprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny.
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać online od 1 lipca do 30 listopada br., po tej dacie możliwość wnioskowania o świadczenie zostanie wyłączona.
 • Wyprawkę otrzymają uczniowie do 20. lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24. roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki”.
 • Złożenie wniosku możliwe jest tylko w bankowości internetowej, dla Klientów zidentyfikowanych1

 

Więcej o świadczeniu Dobry start

 • Wyprawka Dobry start to kolejny rządowy program wsparcia polskich rodzin. Świadczenie nie przysługuje dzieciom, które w roku szkolnym 2019/2020 będę uczęszczać do przedszkola lub tzw. „zerówki”. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia
 • Kiedy otrzymasz wyprawkę?

 

  • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br.
  • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  • Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej
 • Maksymalnie uproszczona procedura i potwierdzenie na Twojej skrzynce e-mail – decyzje administracyjne będą przesyłane tylko w przypadku ewentualnej odmowy. W każdej innej sytuacji, jeżeli dziecko spełni wymogi, świadczenia będą wypłacane bez decyzji administracyjnych – organ prowadzący wyśle Ci potwierdzenie na adres e-mail podany na wniosku.
 • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego organu prowadzącego postępowanie w gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.

 

Rola Banku w programie Dobry start”:

 • T-Mobile Usługi Bankowe umożliwia Ci złożenie Wniosku Dobry start online w systemie bankowości internetowej. Złożenie wniosku w oddziale, placówce partnerskiej lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
 • Wysłany Wniosek Dobry start możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu.

 Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej.

1 Jeśli nie zostałeś jeszcze zweryfikowany przez Bank, możesz to zrobić kontasktując się z nami za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału