Dane osobowe

 

RODO
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


 

Co to są dane osobowe?

To wszystkie informacje, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować. Zarówno Twoje imię i nazwisko, jak i numer PESEL, dane o lokalizacji czy wizerunek.

W jakich celach mogą być przetwarzane moje dane osobowe przez Alior Bank - Oddział T-Mobile Usługi Bankowe?

Bank potrzebuje Twoich danych przede wszystkim do tego, by zawrzeć z Tobą odpowiednią umowę - np. udzielić Ci kredytu, czy też prowadzić Twój rachunek bankowy. Musimy również zweryfikować Twoją zdolność kredytową, dlatego przekazujemy je m.in. do Biura Informacji Kredytowej. Z zawarciem przez Ciebie umowy z Bankiem wiąże się szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach również będziemy przetwarzać Twoje dane. Wykorzystujemy je również, by przekazać Ci nasze oferty - jest to tzw. cel marketingowy. Jeśli jednak nie chcesz ich otrzymywać możesz zgłosić sprzeciw - kontaktując się z nami w sposób, który wskazaliśmy poniżej.

Co to jest RODO?

To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r.  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie - te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

Jakie prawa dla klienta wprowadza RODO?

Najważniejsze uprawnienia, które daje Ci RODO:

 • Możesz uzyskać informacje, czy dana firma/instytucja przetwarza Twoje dane osobowe.
 • Jeśli tak - możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji - możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.
 • Inne Twoje prawo to możliwość sprostowania danych. Jeśli są one nieprawidłowe - możesz poprosić o ich poprawienie.
 • Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania - Twoje dane będą usunięte.
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, za wyjątkiem sytuacji, gdy te cele wynikać będą z ważnych prawnie uzasadnionych podstaw, mających nadrzędny charakter lub gdy dotyczą dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane - możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Jeśli chciałbyś skorzystać z tych praw, skorzystaj z wskazówek w poniższej sekcji. 

Aby dowiedzieć się więcej o przysługujących Ci prawach możesz również skontaktować się z inspektorem ochrony danych w Alior Banku - Oddział T-Mobile Usługi Bankowe.

Jak skorzystać z przysługujących mi praw wynikających z RODO?

Aby zrealizować przysługujące Ci prawa, możesz złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem kanałów obsługi klientów Alior Banku - Oddział T-Mobile Usługi Bankowe:

 • osobiście w oddziałach oraz placówkach partnerskich Alior Banku - Oddział T-Mobile Usługi Bankowe,
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii Alior Banku - Oddział T-Mobile Usługi Bankowe,
 • za pośrednictwem bankowości internetowej (zalogowani klienci poprzez moduł wiadomości),
 • listownie - na adres korespondencyjny banku.

Realizacja Twojego wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do banku. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym bank poinformuje Cię w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.

Kim jest inspektor ochrony danych osobowych?

To osoba, która odpowiada za ochronę danych w instytucji / firmie. Z inspektorem ochrony danych osobowych Alior Bank S.A. - Małgorzatą Bińczycką, możesz się skontaktować pisząc na adres: iod@alior.plUWAGA!  Na ten adres prosimy abyś kontaktował się wyłącznie w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

We wszelkich innych sprawach związanych z obsługą, prosimy o kontakt na adres  kontakt@t-mobilebankowe.pl lub poprzez formularz kontaktowy, klikając TUTAJ

Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest:

 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii (19 506 lub 12 370 71 00),
 • za pośrednictwem bankowości internetowej (dla Klienta zalogowanego),
 • listownie - na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A.-  Oddział T-Mobile Usługi Bankowe, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Z Inspektorem BIK (Biura Informacji Kredytowej) możesz się skontaktować pisząc na adres:

Ponadto kontakt z BIK możliwy jest:

 • poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl,
 • listownie na adres korespondencyjny - Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa.

 Zapoznaj się z Klauzulą Informacyjną.