Co powinna zawierać reklamacja/skarga?

Niezależnie od formy złożonej reklamacji/ skargi oraz od jej treści, przeanalizujemy sprawę opisywaną przez klienta i odniesiemy się do niej. Jednak aby reklamacja była jak najszybciej rozwiązana, pisząc ją, warto posłużyć się poniższą instrukcją. Dzięki temu bank będzie posiadał niezbędne informacje do wyjaśnienia sprawy i szybciej udzieli odpowiedzi.

W treści reklamacji warto uwzględnić następujące kwestie:

  • Opis zdarzenia: powinien być możliwie najbardziej dokładny. Ważne jest, aby przy reklamacjach finansowych (np. transakcje, opłaty, prowizje) podać kwotę i datę wystąpienia zdarzenia. W przypadku skarg na jakość obsługi, jeżeli jest to możliwe, należy podać imię i nazwisko pracownika banku lub adres placówki banku. Natomiast w przypadku skarg na pracowników infolinii, potrzebna jest informacja o numerze telefonu, z którego było wykonywane połączenie, data i godzina rozmowy oraz imię i nazwisko konsultanta.
  • Oczekiwania wobec banku: prosimy o podanie preferowanego sposobu rozwiązania reklamacji. Celem banku jest spełnienie oczekiwania klienta w tym zakresie.

Formy odpowiedzi:

  • pismo
  • odpowiedź w bankowości internetowej
  • wiadomość SMS

a także w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo:

  • telefon
  • odpowiedź ustna udzielana bezpośrednio w wybranej placówce banku.

Załączniki: w przypadku posiadania istotnych dla sprawy załączników (np. potwierdzenie przelewu, dyspozycja złożona w banku), prosimy o dołączenie ich do zgłoszenia.