Bezpieczne transakcje

Autoryzacja transakcji w Systemie Bankowości Internetowej T-Mobile Usługi Bankowe odbywa się za pomocą kodów SMS lub aplikacji mobilnej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo sposobu autoryzacji zależy również od Ciebie. Dlatego też przestrzegaj poniższych zasad.

 • Pamiętaj, że bank nigdy nie prosi o zatwierdzenie operacji, których samodzielnie nie zleciłeś! Przed potwierdzeniem transakcji dokładnie przeczytaj treść całego opisu dyspozycji. Sprawdź czy zlecałeś osobiście taką transakcję lub operację i porównaj czy jest ona zgodna ze złożoną przez Ciebie dyspozycją. W szczególności, w przypadku autoryzowania przelewów lub tworzenia szablonów zweryfikuj, czy podana w wiadomości SMS kwota transakcji oraz numer konta odbiorcy są zgodne z wprowadzanymi przez Ciebie danymi.
 • Dbaj o bezpieczeństwo Twojego telefonu komórkowego - nie pozostawiaj go w miejscach, w których narażony może być na kradzież lub dostęp osób niepowołanych. W przypadku kradzieży telefonu, zablokuj niezwłocznie kartę SIM u operatora telefonii komórkowej, a także powiadom infolinię lub placówkę T-Mobile Usługi Bankowe.

Zwracaj szczególną uwagę na próby wyłudzania (przez przestępców lub niezaufane podmioty), danych dostępowych oraz kodów autoryzacyjnych służących do przeprowadzania transakcji w Systemie Bankowości Internetowej. Dane takie mogą być wykorzystane np. w celu kradzieży środków. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z infolinią T-Mobile Usługi Bankowe pod numerem 19 506.

W przypadku wystąpienia nieuprawnionej transakcji, Klient powinien zgłosić takie zdarzenie poprzez infolinię (pod numerem 19 506), formularz Reklamacje (w bankowości internetowej) lub w dowolnym oddziale Banku. O dalszej procedurze postępowania Klient zostanie poinformowany przez pracownika Banku.

Przykładem transakcji oszukańczej może być:

 • próba wyłudzenia jednorazowego kodu SMS,
 • próba wyłudzenia danych służących do logowania do bankowości,
 • fałszywe wiadomości (phishing) przesyłane przez komunikatory, media społecznościowe, SMS, mail i inne kanały,
 • każda transakcja, która nie była zlecana przez Klienta,
 • każda transakcja zawierająca inne dane niż zlecone przez Klienta.

Bank prowadzi monitoring transakcji w trybie 24/7. Jeśli wymagane jest dodatkowe potwierdzenie operacji, Bank podejmuje próbę jej weryfikacji z Klientem poprzez:

 • wysłanie SMS-a dla transakcji kartowych (nadawca "TM Bankowe"),
 • Contact Center,
 • kontakt ze strony Pracownika Oddziału Banku.

 

Ryzyka związane z korzystaniem z bankowości elektronicznej

Należy pamiętać, że elektroniczny dostęp do systemów bankowości wiąże się z ryzykami – w szczególności w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych przez Bank. Przede wszystkim do tych ryzyk należą:

 • Ryzyko zagubienia lub kradzieży przez osoby nieuprawnione danych lub urządzeń:
  • służących do zalogowania do systemu (np. identyfikator/hasło lub PIN do aplikacji mobilnej),
  • służących do zatwierdzania transakcji (np. urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją, numeru telefonu zaufanego lub urządzenia token).
 • Ryzyko wystąpienia ataków socjotechnicznych, w których osoby trzecie będą – podszywając się pod bank – nakłaniały Klienta do zatwierdzania operacji (np. fałszywa informacja o konieczności wykupienia transakcji).
 • Ryzyko nieświadomego zatwierdzenia przez Klienta niezamierzonych zleceń (np. bez zapoznania się z operacją opisaną w wiadomości SMS z kodem autoryzacyjnym).
 • Ryzyko wykorzystania w bankowości elektronicznej urządzeń, nad którymi kontrolę w sposób zdalny lub fizyczny przejęły osoby trzecie (np. za pomocą oprogramowania złośliwego, takiego jak wirusy).

Konsekwencjami wystąpienia ww. ryzyk mogą być:

 • dostęp osób trzecich do danych Klienta dostępnych w systemach bankowości elektronicznej,
 • możliwość realizacji transakcji przez osoby trzecie w imieniu Klienta – w tym finansowych (np. wykonywanie przelewów),
 • możliwość zatwierdzenia niechcianej transakcji przez Klienta.

Dbając o bezpieczeństwo swoich Klientów, Bank przygotował zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej, których stosowanie minimalizuje możliwość dostępu osób nieupoważnionych do Twoich środków i danych.

 

Płatności kartą w Internecie jeszcze bezpieczniejsze dzięki usłudze 3D Secure

Usługa 3D Secure:

 • zabezpiecza transakcje dokonywane w Internecie kartami płatniczymi Mastercard® poprzez dodatkową autoryzację transakcji za pomocą jednorazowego kodu;
 • jest udostępniana automatycznie dla wszystkich kart T-Mobile Usługi Bankowe, dzięki czemu nie trzeba podejmować żadnych działań mających na celu aktywację zabezpieczenia ;
 • jest bezpłatna – bank wysyła bezpłatnie SMS-y z kodami.

Więcej o 3D Secure