Logowanie

Podczas logowania do systemu bankowości internetowej, przestrzegaj poniższych zasad:

 1. Do logowania do bankowości nigdy nie używaj linków przesyłanych w korespondencji e-mail lub wiadomości przesłanych za pomocą komunikatorów internetowych. Zawsze korzystaj z przycisku "Zaloguj" na stronie głównej T-Mobile Usługi Bankowe (https://www.t-mobilebankowe.pl/) lub wpisując bezpośrednio w oknie przeglądarki adres: https://system.t-mobilebankowe.pl/web/login
 2. Sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia.
  Pasek adresu - https
 3. Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, który gwarantuje szyfrowanie sesji specjalnym protokołem SSL/TLS, pozwalającym na bezpieczną komunikację. W zależności od przeglądarki, kłódka może się pojawić w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu.
  Pasek adresu - kłódka
 4. Kliknij w kłódkę, aby sprawdzić, czy połączenie jest bezpieczne. W pasku adresu powinna się również wyświetlić nazwa podmiotu, dla którego wydano certyfikat, a więc Alior Bank S.A.

Jeśli zauważysz że:

 • w pasku adresu przeglądarki nie wyświetla się symbol kłódki,
 • certyfikat strony nie jest wystawiony dla Alior Bank S.A.,
 • wyświetlane są ostrzeżenia przeglądarki co do bezpieczeństwa certyfikatu,
 • serwis Bankowości Elektronicznej wymaga od Ciebie autoryzacji transakcji, której samodzielnie nie zlecałeś i nie możesz jej anulować aby przejść dalej,
 • strona Bankowości Elektronicznej przed lub po zalogowaniu wygląda inaczej, lub prezentuje inne komunikaty niż zazwyczaj,
 • proces logowania do banku wygląda inaczej niż zwykle (np. trwa znacznie dłużej, pojawiają się nowe okienka, prośby o wpisanie dodatkowych danych np. kodów SMS),

przerwij logowanie do bankowości i niezwłocznie skontaktuj się z infolinią lub dowolnym oddziałem banku.

Po wpisaniu Identyfikatora i kliknięciu "DALEJ" sprawdź, czy wyświetlony został wybrany przez Ciebie obrazek bezpieczeństwa. Po upewnieniu się, że wyświetlany obrazek jest prawidłowy, wpisz hasło/hasło maskowane/połącz punkty lub użyj aplikacji mobilnej (w zależności od tego jaką metodę logowania masz skonfigurowaną). Jeżeli obrazek nie został wyświetlony lub jest inny niż ustawiony przez Ciebie, przerwij proces logowania i skontaktuj się z infolinią.

Ponadto pamiętaj o następujących zasadach:

 • do logowania do Systemu Bankowości Internetowej nie wykorzystuj niezaufanych komputerów (np. w kafejce internetowej) oraz publicznych sieci WiFi,
 • nie loguj się do Systemu Bankowości Internetowej z komputera, na którym inny użytkownik jest już zalogowany,
 • pamiętaj, by nie udostępniać ani nie zapisywać w plikach na swoim komputerze identyfikatora i hasła, służących do logowania do Systemu Bankowości Internetowej,
 • regularnie zmieniaj swoje hasło dostępu (opcja „Ustawienia bezpieczeństwa” w „Narzędziach”),
 • po zakończeniu pracy w Systemie Bankowości Internetowej pamiętaj, by do wylogowania się użyć linku "Wyloguj". Nigdy nie używaj w tym celu przycisku X (Zamknij), wbudowanego w okno przeglądarki.

Pamiętaj że T-Mobile Usługi Bankowe nigdy nie prosi o:

 • autoryzację/zatwierdzenie ŻADNYCH operacji w Systemie Bankowości Elektronicznej, których użytkownik samodzielnie (z własnej woli) nie zlecał – bank nigdy nie narzuca konieczności wykonania operacji wymagającej autoryzacji,
 • podanie numeru telefonu lub rodzaju używanego telefonu/systemu operacyjnego podczas logowania lub po zalogowaniu do systemu Bankowości Elektronicznej,
 • weryfikację identyfikatora, hasła lub danych kart płatniczych za pomocą wiadomości e-mail,
 • potwierdzenie zmiany formatu rachunku podczas logowania się do Systemu Bankowości Internetowej,
 • dodanie zaufanego szablonu z obcym rachunkiem w celu aktywowania ubezpieczenia środków lub aktywowania innych usług na rachunku klienta,
 • włączenie w telefonie opcji „Zezwalaj na instalację aplikacji ze źródeł innych niż sklep Play”.