Bezpieczeństwo po stronie banku

Kody SMS

Kody SMS to wygodny i bezpieczny sposób autoryzowania transakcji w Systemie Bankowości Internetowej. Kody przesyłane są na numer telefonu wskazany przez Ciebie podczas wypełniania wniosku lub podczas podpisywania umowy w placówce. W T-Mobile Usługi Bankowe jeden kod służy do autoryzowania jednej konkretnej operacji, dla której został wygenerowany, co zapewnia maksymalną ochronę i bezpieczeństwo środków. W treści kodu SMS znajdują się informacje na temat operacji, dla której został wygenerowany, więc pamiętaj, żeby zawsze zwracać uwagę na treść SMS-a i porównywać ją z danymi realizowanej przez Ciebie transakcji.

W systemie T-Mobile Usługi Bankowe autoryzacji wymagają operacje, związane z wypływem środków z Twojego rachunku, czyli np. przelewy krajowe i zlecenia stałe, oraz operacje, związane z bezpieczeństwem: aktywacja karty płatniczej, zmiana numeru telefonu do kodów SMS. Jeśli dany przelew wykonujesz cyklicznie, masz możliwość zapisania zaufanego szablonu płatności. Zapisanie takiego szablonu wymaga autoryzacji kodem SMS, natomiast realizacja przelewu w oparciu o zaufany szablon nie wymaga już dodatkowej autoryzacji.

bezpieczenstwo_banku_1

Hasło maskowane

Podczas logowania do Systemu Bankowości Internetowej jednym ze sposobów logowania jest użycie hasła maskowanego. System Bankowości Internetowej wymaga podania wybranych znaków z hasła, co zabezpiecza przed przechwyceniem go przez programy szpiegujące, w związku z tym nawet jeśli ktoś podejrzy wpisywane przez Ciebie znaki i tak nie uda mu się zalogować na Twoje konto, bo System Bankowości Internetowej za każdym razem wymaga innych znaków. Podczas logowania w kolejne aktywne pola należy wpisać odpowiadające im znaki z hasła np. jeśli Twoje hasło to "@li0rt0bezp!e3nyB4nk", a aktywne jest pierwsze i czwarte pole to należy wpisać znaki: "@" oraz "0".

Bankowość internetowa - hasło maskowane

Maskowanie numeru telefonu zaufanego

Mając na celu podniesienie bezpieczeństwa transakcji realizowanych w Systemie Bankowości Internetowej, zostało wprowadzone maskowanie numeru telefonu zaufanego w ustawieniach danych kontaktowych. Po kliknięciu „Pokaż numer” i wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego, wyświetlone zostaną wszystkie cyfry numeru telefonu (będą widoczne do końca sesji):

Bankowość internetowa - telefon zaufany

Odcisk palca

Aplikacja mobilna T-Mobile Usługi Bankowe umożliwia logowanie do systemu za pomocą odcisku palca (dla wspieranych urządzeń).

Użytkownik korzystający z logowania odciskiem palca ponosi odpowiedzialność z tytułu umożliwienia osobom trzecim opcji zarejestrowania przez nich swoich odcisków palców na urządzeniu mobilnym, na którym jest zainstalowana aplikacja mobilna z włączoną funkcją logowania odciskiem palca.

 

Autoryzacja za pomocą aplikacji mobilnej

Oprócz standardowych kodów SMS możliwe jest wybranie opcji potwierdzania transakcji za pomocą aplikacji mobilnej. Przy wykonywaniu operacji, która wymaga potwierdzenia, w internetowej wersji T-Mobile Usługi Bankowe, autoryzacja może odbywać się z wykorzystaniem kodu PIN lub za pomocą tzw. wężyka.

 

Limity

Dla wszystkich operacji realizowanych za pośrednictwem kanału internetowego oraz mobilnego istnieje możliwość ustawienia limitów transakcyjnych. Można ustawić zarówno limity jednorazowe oraz miesięczne.

Transakcja jednorazowa

 • Bankowość internetowa
  • limit domyślny - 5 000 PLN
  • limit maksymalny - 1 000 000 PLN
 • Aplikacja mobilna
  • limit domyślny - 5 000 PLN
  • limit maksymalny - 5 000 PLN

Limit miesięczny

 • Bankowość internetowa
  • limit domyślny - 12 000 PLN
  • limit maksymalny - 1 000 000 PLN
 • Aplikacja mobilna
  • limit domyślny - 12 000 PLN
  • limit maksymalny - 30 000 PLN

Oprócz limitów transakcyjnych istnieje możliwość ustawienia limitów dla kart płatniczych (gotówkowe, bezgotówkowe, internetowe, zbliżeniowe).

 

Dwuskładnikowe uwierzytelnienie

System T-Mobile Usługi Bankowe w wersji www umożliwia ustawienie dwuskładnikowego uwierzytelniania. Po włączeniu tej opcji w celu zalogowania do systemu wymagane będzie podanie hasła maskowanego lub niemaskowanego (w zależności od wcześniejszych ustawień) oraz dodatkowe potwierdzenie za pomocą aplikacji mobilnej (kod PIN lub tzw. wężyk). Dzięki temu dostęp do systemu będzie możliwy jedynie dla osób, które znają hasło oraz są w fizycznym posiadaniu telefonu z przypisaną do klienta aplikacją mobilną TMUB.

 

Obrazek bezpieczeństwa

Wybrany przez Ciebie obrazek jest prezentowany podczas każdego logowania do Systemu Bankowości Internetowej (po wpisaniu identyfikatora, a przed wpisaniem hasła). Ponieważ obrazek ten wybierasz sam, ułatwia Ci on rozpoznanie, że strona, na której się logujesz, jest prawdziwą stroną logowania T-Mobile Usługi Bankowe, a nie stroną podstawioną w celu przechwycenia danych. Pamiętaj, żeby przy każdym logowaniu przed wpisaniem hasła sprawdzać, czy wyświetla się wybrany przez Ciebie wcześniej obrazek. W przypadku braku obrazka lub wyświetlenia innego niż wybrany przez Ciebie, przerwij logowanie i skontaktuj się z naszą infolinią lub oddziałem.

Aby wybrać lub zmienić obrazek, wejdź w "Ustawienia", a następnie wybierz pozycję "Obrazek bezpieczeństwa".

Bankowość internetowa - obrazek bezpieczeństwa

Wybrany przez Ciebie obrazek będzie prezentowany podczas każdego kolejnego logowania do Systemu Bankowości Internetowej, po wpisaniu identyfikatora.

Bankowość internetowa - hasło maskowane

Klawiatura wirtualna

Wirtualna klawiatura umożliwia wprowadzenie hasła do logowania bez użycia klawiatury komputera, dzięki czemu zabezpiecza przed przechwyceniem hasła przez programy szpiegujące, które mogą być zainstalowane na komputerze. Klawiatura prezentowana jest po kliknięciu ikonki obok pola do wpisania hasła.

Bankowość internetowa - klawiatura wirtualna

Przez wzgląd na Twoje bezpieczeństwo, rekomendujemy korzystanie z klawiatury wirtualnej podczas każdego logowania.

Bankowość internetowa - klawiatura wirtualna

Informacja o poprawnym/niepoprawnym logowaniu

W Systemie Bankowości Internetowej można znaleźć informację o ostatnich 10 logowaniach do bankowości internetowej i mobilnej. Aby sprawdzić ostatnie logowania, wejdź w "Ustawienia", a następnie wybierz pozycję "Ostatnie logowania".

Bankowość internetowa - ostatnie logowania

Pamiętaj, żeby weryfikować informacje o ostatnim udanym i nieudanym logowaniu. W przypadku zauważania jakichkolwiek nieścisłości, skontaktuj się z naszą infolinią lub placówką.

 

Powiadomienia

W T-Mobile Usługi Bankowe masz możliwość ustawienia powiadomień związanych z bezpieczeństwem, dotyczących udanego logowania, nieudanej próby logowania oraz blokady dostępu do Systemu Bankowości Internetowej. Powiadomienia możesz otrzymywać jako wiadomość SMS na Twój telefon komórkowy, powiadomienie w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej lub jako wiadomość e-mail na Twój adres poczty elektronicznej.

W celu ustawienia powiadomień wejdź w "Ustawienia", a następnie wybierz odpowiednią pozycję w sekcji "Powiadomienia". Będziesz mógł wybrać zdarzenia, o których chcesz być powiadamiany. Powiadomienia będą wysyłane na numer telefonu i adres e-mail zapisany w danych kontaktowych.

Bankowość internetowa - powiadomienia systemowe

Ponadto, masz możliwość zdefiniowania powiadomień o operacjach mających skutek finansowy wykonywanych na Twoich rachunkach/kartach i otrzymywania ich w zależności od kwoty której dotyczą. Dzięki temu możesz być informowany np. o każdym przelewie wychodzącym z Twojego rachunku za pomocą wiadomości e-mail lub SMS.

Bankowość internetowa - powiadomienia - rachunki

 

Uwaga! Jeśli otrzymałeś powiadomienie, a nie logowałeś się w danym momencie do Systemu Bankowości Internetowej, skontaktuj się z naszą infolinią lub dowolnym oddziałem w celu wyjaśnienia wątpliwości.