Bezpieczeństwo

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 

 • Zawsze sprawdzaj czy znajdujesz się na właściwej stronie logowania do Systemu Bankowości Internetowej https://system.t-mobilebankowe.pl/web/login. Przy logowaniu zwracaj uwagę czy przeglądarka nie wyświetla ostrzeżeń związanych z certyfikatem bezpieczeństwa (wejdź w jego szczegóły) oraz na przedrostek HTTPS w adresie strony logowania, świadczący o szyfrowaniu połączenia ze stroną Systemu Bankowości Internetowej.
 • Uważnie czytaj treść SMS-ów z kodami jednorazowymi. Przed potwierdzeniem operacji przeczytaj dokładnie całą wiadomość SMS. Bank nigdy nie poprosi Cię o potwierdzenie operacji, której samodzielnie nie zleciłeś.
 • Przeczytaj dokładnie opis dyspozycji, jeśli korzystasz z autoryzacji za pomocą aplikacji mobilnej. Bank zawsze prezentuje szczegółowe informacje o potwierdzanej operacji w aplikacji mobilnej. Bank nigdy nie poprosi Cię o potwierdzenie operacji, której samodzielnie nie zleciłeś.
 • Pamiętaj o regularnych aktualizacjach systemu operacyjnego oraz zainstalowanego na nim oprogramowania, w szczególności oprogramowania antywirusowego (wraz z bazą sygnatur wirusów) oraz wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 • Do logowania do Systemu Bankowości Internetowej nie korzystaj z niezaufanych urządzeń (np. w kafejce internetowej) lub na komputerze, na którym zalogowany jest inny użytkownik - do tego celu nie używaj również publicznych sieci Wi-Fi.
 • Uważaj na ataki mające na celu namówienie Cię do wykonania jakiejś akcji (np. kliknięcie w link, pobranie oprogramowania, podanie swoich danych), które są przesyłane w e-mailach, wiadomościach SMS/MMS, sieciach społecznościowych, komunikatorach lub są przekazywane telefonicznie.
 • Nie otwieraj załączników ani nie używaj odnośników z podejrzanych e-maili (np. z błędami, literówkami, nieskładną gramatyką; pochodzących z innego adresu niż oficjalny, których nie oczekiwałeś itp.) oraz nie odpisuj na nie. Fałszywe maile są najczęstszą przyczyną zarażenia komputerów niebezpiecznym, złośliwym oprogramowaniem.
 • Twoje istotne dane (adres, numery PESEL, hasła, loginy i inne wrażliwe dane) powinny być przez Ciebie należycie chronione. Nie udostępniaj swoich danych niezaufanym podmiotom. Chroń swoje dokumenty, a w razie ich zagubienia bądź kradzieży natychmiast je zastrzeż. Pamiętaj, że przejęcie Twoich danych przez przestępców może zostać przez nich wykorzystane do kradzieży Twojej tożsamości lub Twoich środków.
 • Zwracaj uwagę na informacje o nowych zagrożeniach – na stronach Banku regularnie informujemy w jaki sposób je rozpoznać i jak się przed nimi ustrzec (w sekcji Nowe zagrożenia oraz poprzez bannery informacyjne na stronie logowania).
 • Zwracaj uwagę na treści znajdujące się na stronie logowania do Systemu Bankowości Internetowej. Jeśli proces logowania wygląda inaczej niż zwykle (np. trwa znacznie dłużej, pojawiają się nowe okienka, jesteś proszony o potwierdzenie operacji kodem SMS przy logowaniu) skontaktuj się z infolinią (pod numerem 19 506) - może to świadczyć o tym, że Twój komputer jest zarażony złośliwym oprogramowaniem.
 • W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności komunikatów bezpieczeństwa otrzymywanych drogą mailową lub innym kanałem, należy porównać je z informacjami znajdującymi się na tej stronie
 • Jeśli masz pytania/wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa usług Banku lub chcesz zgłosić zdarzenie związane z bezpieczeństwem skontaktuj się z infolinią (pod numerem 19 506).